Przejdź do treści

Konferencja REFUREC w ME

Zdjęcie do informacji

W Ministerstwie Energii w dniach 11-12 kwietnia 2018 r. odbyła się konferencja REFUREC (The Renewable Fuels Regulators Club). W trakcie spotkania zostały omówione kwestie regulacyjne dotyczące odnawialnych źródeł energii.

Pierwszego dnia wydarzenia przedstawiciele Ministerstwa Energii zaprezentowali polskie normy prawne w zakresie biopaliw, a także informacje dotyczące funkcjonowania oraz monitorowania rynku biokomponentów i biopaliw ciekłych w Polsce.

Uczestnicy spotkania dyskutowali także o działaniach podejmowanych w poszczególnych krajach odnośnie rozwoju rynku biopaliw. Kluczem do dyskusji były wyzwania dotyczące realizacji celów dyrektyw Unii Europejskiej, w tym w szczególności celu w zakresie 10% udziału energii ze źródeł odnawialnych w transporcie w 2020 r., jak również celu dotyczącego ograniczenia emisji z produkcji i wykorzystania paliw na 2020 r.

Drugiego dnia podczas rozmów  z udziałem przedstawiciela Komisji Europejskiej, omówiono  działania podejmowane  przez KE , jak również  regulacje unijne , w szczególności projekt nowej dyrektywy regulującej rynek odnawialnych źródeł energii. Ponadto, otwarta dyskusja obejmowała tematykę m.in. biometanu, metanolu oraz paliw lotniczych.

***

The Renewable Fuels Regulators Club (REFUREC) to nieformalny zespół tworzący ogólnoeuropejską platformę dyskusji, wymiany informacji i rozwiązywania problemów związanych z rynkiem biopaliw w Unii Europejskiej i poza nią. Uczestnikami REFUREC są przedstawiciele regulatorów rynków energii oraz instytucji rządowych z 31 krajów.

Treści publikowane w portalu dostępne są na warunkach określonych w licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0, z wyjątkiem przypadków gdy zastrzeżono inaczej.
ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa, email: me@me.gov.pl