Przejdź do treści

Komunikat ME po spotkaniu z NSZZ Solidarność i brytyjską firmą Tamar

Zdjęcie do informacji

W Ministerstwie Energii odbyło się 5 kwietnia 2018 r. spotkanie ministrów energii Krzysztofa Tchórzewskiego i Grzegorza Tobiszowskiego z przedstawicielami NSZZ Solidarność oraz firmy Tamar Resources. Tematem rozmów była sprawa kopalni KWK Krupiński.

Brytyjska firma wyraziła chęć zakupu KWK Krupiński i zainwestowania ok. 600 mln zł. Ministerstwo energii chcąc sprawdzić na ile propozycja ewentualnego inwestora dla kopalni jest realna, poprosiło Tamar Resources o przedstawienie dokumentów potwierdzających wiarygodność finansową przedsiębiorstwa i doświadczenie w tego rodzaju działalności.

Podczas spotkania minister energii przypomniał główne założenia programu restrukturyzacyjnego polskiego górnictwa. Poinformował jednocześnie, że program ratunkowy dla sektora musiał odbywać się z wykorzystaniem pomocy publicznej, w ramach której podjęto działania dla KWK Krupiński.

Przedstawiciele strony społecznej oraz brytyjskiej firmy Tamar zostali poinformowani, że ze względu na udzieloną wcześniej pomoc publiczną, zbycie kopalni jest możliwe, ale tylko na cele nie górnicze.

Firma Tamar Resources zadeklarowała, że w przypadku ewentualnej inwestycji może samodzielnie podjąć się zmiany kategorii obiektu. Wyraziła także chęć podpisania listu intencyjnego w sprawie KWK Krupiński. W tej sytuacji Ministerstwo Energii zamierza przeanalizować dzisiejsze rozmowy.

Spotkanie miało charakter wymiany poglądów. Było również pozytywną odpowiedzią Ministerstwa Energii na prośby strony społecznej i kontynuacją dialogu w sprawie działań restrukturyzacyjnych w sektorze górniczym.

 

Treści publikowane w portalu dostępne są na warunkach określonych w licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0, z wyjątkiem przypadków gdy zastrzeżono inaczej.
ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa, email: me@me.gov.pl