Przejdź do treści

Minister Tchórzewski o współpracy polsko-estońskiej na forum UE

Minister energii Krzysztof Tchórzewski

- Polsko-estońskiej współpracy energetycznej towarzyszy pozytywna atmosfera i dzięki temu łatwiej nam wspólnie stawiać czoła ważnym wyzwaniom dla bezpieczeństwa energetycznego w regionie – powiedział minister Krzysztof Tchórzewski podsumowując rozmowę z minister gospodarki i infrastruktury Estonii Kadri Simson. Spotkanie dotyczące współpracy obydwu państw w dziedzinie energetyki, w którym udział wziął także podsekretarz stanu w ME Michał Kurtyka oraz  pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski, odbyło się 28 marca 2018 r. w Warszawie.

Minister Krzysztof Tchórzewski przypomniał, że właśnie kończą się prace nad drugim etapem analizy równoległego funkcjonowania systemów Państw Bałtyckich z systemem polskim oraz analizy częstotliwościowe dotyczące Państw Bałtyckich. – Wszystko idzie  zgodnie z planem, mam nadzieję, że wyniki dadzą odpowiedź na szereg kluczowych pytań i decyzja polityczna w sprawie integracji systemów elektroenergetycznych Polski, Łotwy, Litwy i Estonii będzie mogła zapaść podczas planowanego na lato spotkania premierów naszych państw z udziałem przewodniczącego Komisji Europejskiej – zaznaczył. Odnosząc się do kwestii przeprowadzenia synchronizacji podkreślił, że w sprawie koniecznej desynchronizacji tych systemów od systemu IPS/UPS kluczową rolę ma do odegrania Komisja Europejska. Ważne jest także uregulowanie przyszłych powiązań systemów Państw Bałtyckich z państwami trzecimi. Podkreślił kluczową rolę polskiego rynku mocy, który jest niezbędny dla bezpieczeństwa dostaw energii w Polsce, ale mógłby w pewnym zakresie wspierać także Państwa Bałtyckie.

Zgodnie stwierdzono, że gazociąg Nord Stream 2 negatywnie wpłynie na bezpieczeństwo energetyczne krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Dlatego konieczne jest objęcie Nord Stream 2 prawem Unii Europejskiej, w szczególności przepisami III pakietu energetycznego poprzez rewizję dyrektywy gazowej. Rysuje się tu szeroka koalicja państw sprzeciwiających się projektowi i popierających zmiany w prawie UE. 

Podczas rozmów dyskutowano także o stanie realizacji projektów infrastruktury gazowej, w tym gazociągu Baltic Pipe, Polska-Litwa (GIPL) i terminala LNG w Świnoujściu. Zdaniem strony polskiej gaz dostarczany do kraju z nowych źródeł będzie mógł służyć także Ukrainie i odbiorcom w sąsiednich państwach Unii Europejskiej. Wraz z realizacją Baltic Pipe i rozbudową terminala w Świnoujściu, które łącznie tworzą koncepcję tzw. Bramy Północnej, projekty połączeń transgranicznych ze Słowacją, Litwą i Czechami oraz Ukrainą przy wsparciu odpowiednio Unii Europejskiej i Wspólnoty Energetycznej służyć będą realnej dywersyfikacji dostaw gazu dla regionu.

- Dostrzegamy i doceniamy możliwość poszerzania współpracy polsko-estońskiej w dziedzinie elektromobilności, między innymi poprzez nawiązanie relacji z przedsiębiorstwami produkującymi komponenty do samochodów elektrycznych, baterie, magazyny energii czy infrastrukturę do ładowania pojazdów – podkreślił wiceminister energii Michał Kurtyka dodając, że współpraca mogłaby przyjąć różne formy – od wymiany doświadczeń i wiedzy po kooperację przedsiębiorstw i instytutów badawczych.       

 

 

 

Treści publikowane w portalu dostępne są na warunkach określonych w licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0, z wyjątkiem przypadków gdy zastrzeżono inaczej.
ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa, email: me@me.gov.pl