Przejdź do treści

W Katowicach o koncesjach i wynikach górnictwa

Wiceminister Grzegorz Tobiszowski

Wiceminister Energii Grzegorz Tobiszowski wziął udział w posiedzeniu Zespołu Trójstronnego ds. Bezpieczeństwa Socjalnego Górników. Tematami spotkania były min. sprawy związane z koncesjami górniczymi oraz wyniki sektora węgla kamiennego w 2017 roku.

Według danych statystycznych, zebranych przez Agencję Rozwoju Przemysłu, górnictwo węgla kamiennego uzyskało zysk netto w wysokości 3,611 mld zł. To pierwszy dodatni wynik sektora od 2013 roku. Z jednej strony wynika z koniunktury na rynkach węglowych, w szczególności węgla koksowego, lecz z drugiej  efektów działań restrukturyzacyjnych realizowanych przez sektor górniczy.

W 2017r. kopalnie w Polsce wydobyły łącznie 65,5 mln ton węgla, w tym 53,0 mln ton węgla energetycznego oraz 12,5 mln ton węgla koksowego. Sprzedaż węgla osiągnęła poziom 66,3 mln ton, przekraczając poziom wydobycia. Ponad 90% węgla sprzedano na rynku krajowym, a tylko 6,2 mln ton przeznaczono do sprzedaży na wywóz i eksport.

Treści publikowane w portalu dostępne są na warunkach określonych w licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0, z wyjątkiem przypadków gdy zastrzeżono inaczej.
ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa, email: me@me.gov.pl