Przejdź do treści

Polak w Radzie Administracyjnej ACER

Miniatura zdjęcia

Podczas posiedzenia Komitetu Stałych Przedstawicieli UE (COREPER) 10 stycznia 2018 r., odbyły się wybory do Rady Administracyjnej ACER. W jej pracach w następnej czteroletniej kadencji będzie uczestniczyć Paweł Pikus, Zastępca Dyrektora w Departamencie Ropy i Gazu Ministerstwa Energii.

Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER) to unijna organizacja wyspecjalizowana, której celem jest koordynacja i wspieranie współpracy krajowych organów regulacyjnych z państw członkowskich Unii Europejskiej. Rada Administracyjna wspólnie z Radą Regulatorów i Dyrektorem stanowią fundament organizacji. Odpowiada za zarządzanie Agencją, a jej członkowie podejmują decyzje strategiczne związane z jej funkcjonowaniem.

- Cieszy mnie uznanie, które zdobywamy na polu rozwoju systemów gazowych i elektroenergetycznych oraz transformacji energetycznej naszego kraju. Wybór ten uznajemy za wyraz zaufania naszych europejskich partnerów i podkreślenia roli, jaką Polska ma do odegrania na energetycznej mapie Europy – podkreślił wiceminister energii Michał Kurtyka.

Mandat członka Rady Administracyjnej ACER zostaje przyznany na okres czterech lat. Z uwagi na zbliżający się termin wygasania mandatów poszczególnych członków Rady Administracyjnej ACER, konieczne było głosowanie i wybór nowych kandydatów z ramienia Rady Unii Europejskiej. W efekcie głosowania na posiedzeniu Komitetu Stałych Przedstawicieli (COREPER), wybranych zostało sześciu nowych członków Rady Administracyjnej ACER.

Dyrektor Paweł Pikus został wybrany na członka osiemnastoosobowego składu Rady Administracyjnej ACER.  Brał on udział w pracach Komitetu Gazowego i Regulacyjnego Europejskiego Forum Madryckiego. Posiada również doświadczenie w zakresie implementacji prawa energetycznego Unii Europejskiej do krajowego porządku prawnego, w szczególności w zakresie sektora gazu ziemnego i ropy naftowej oraz w zakresie prac nad kluczowymi krajowymi projektami dywersyfikacyjnymi, leżącymi w obszarze szczególnego zainteresowania Unii Europejskiej.

***

Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER) z siedzibą w Lublanie, powstała na mocy rozporządzenia nr 713/2009 i funkcjonuje od 2011 r. Obecnie na poziomie unijnym prowadzone są działania legislacyjne w zakresie rewizji ww. rozporządzenia. Celami przyszłej nowelizacji jest poprawa funkcjonowania wewnętrznego rynku energii, jak również zmiany kompetencyjne i organizacyjne Agencji, aby zwiększyć jej znaczenie w funkcjonowaniu wewnętrznego rynku energii w UE.

Treści publikowane w portalu dostępne są na warunkach określonych w licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0, z wyjątkiem przypadków gdy zastrzeżono inaczej.
ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa, email: me@me.gov.pl