Przejdź do treści

Minister Tchórzewski: Modernizując system nie zapominamy o środowisku

Ikona - wnioski ze wsparciem unijnym

- Podpisane dzisiaj umowy są dowodem naszej konsekwencji w działaniach zmierzających do pełnej modernizacji systemu energetycznego i dbałości o środowisko – powiedział minister Krzysztof Tchórzewski podpisując dokumenty dotyczące dofinansowania trzech projektów Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. oraz Polskiej Grupy Energetycznej – Dystrybucja S.A. Spotkanie odbyło się 29 grudnia 2017 roku w Warszawie.

Środki zostaną przekazane w ramach działania 1.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, poddziałania i 1.1.2 Wspieranie projektów dotyczących budowy oraz przebudowy sieci umożliwiających przyłączanie jednostek wytwarzania energii z OZE Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

PSE S.A. otrzyma dofinansowanie w łącznej wysokości ponad 380 mln złotych na realizację dwóch projektów mających na celu budowę nowych linii oraz rozbudowę i modernizację stacji na terenie województwa dolnośląskiego.

W ramach pierwszego zostanie zbudowana dwutorowa linia 400 kV o długości około 233 km między Mikułową a Czarną wraz z rozbudową i modernizacją stacji w tym ciągu liniowym. Powstanie nowy odcinek dwutorowej linii (ok. 100 km) a także zostanie zmodernizowany kolejny - o długości około 33 km. Planowana trasa przebiega przez obszar 14 gmin województwa dolnośląskiego.

Z kolei „Budowa linii Czarna – Pasikurowice wraz z rozbudową/modernizacją stacji w tym ciągu liniowym” obejmuje budowę dwutorowej linii 400 kV o długości około 133  km, w tym nowy odcinek (ok. 50 km) oraz modernizację odcinka o długości około 33 km. Ta trasa przebiega przez obszar 10 gmin województwa dolnośląskiego.

PGE – Dystrybucja S.A. otrzyma ponad 7,3 mln złotych dofinansowania na przebudowę linii  110 kV relacji Poniatowa – Nałęczów, czyli na odcinku ponad 19 km. Celem projektu jest zwiększenie możliwości przyłączania nowych mocy wytwórczych z odnawialnych źródeł energii do sieci elektroenergetycznej spółki.

Dzięki zwiększeniu możliwości przyjęcia do sieci energii z OZE projekty te przyczynią się do ograniczenia zapotrzebowania na produkcję energii ze źródeł konwencjonalnych, a tym samym wpłyną na zmniejszenie zużycia paliw i obniżenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

                                                                                                                             ***

Z poddziałania 1.1.2 Wspieranie projektów dotyczących budowy oraz przebudowy sieci umożliwiających przyłączenie jednostek wytwarzanie energii z OZE  mogą skorzystać wnioskodawcy, których projekty dotyczą budowy oraz przebudowy sieci elektroenergetycznej o napięciu co najmniej 110 kV, umożliwiających przyłączenie jednostek wytwarzania energii pochodzącej z odnawialnego źródła do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego oraz sieci dystrybucyjnej o napięciu 110 kV.

 

Treści publikowane w portalu dostępne są na warunkach określonych w licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0, z wyjątkiem przypadków gdy zastrzeżono inaczej.
ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa, email: me@me.gov.pl