Przejdź do treści

Polsko-brytyjskie konsultacje w części dotyczącej energii

Minister energii Krzysztof Tchórzewski

Minister energii Krzysztof Tchórzewski przewodniczył polsko-brytyjskim konsultacjom gospodarczym z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Rozwoju i Ministerstwa Finansów w części dotyczącej współpracy energetycznej. Stronę brytyjską reprezentował Kanclerz Skarbu Philip Hammond i Minister ds. Biznesu, Energii i Polityki Przemysłowej Greg Clark. Spotkanie odbyło się 21 grudnia 2017 roku w Warszawie.

Polska i Zjednoczone Królestwo mają podobne podejście do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego, dywersyfikacji importu energii oraz prawa każdego kraju do własnego miksu energetycznego. Minister Tchórzewski  podkreślił, że w budowie źródeł wytwórczych Polska nastawia się na zastosowanie nowych, efektywnych  technologii czystego wykorzystania węgla. W kontekście inicjatywy UE pod nazwą „Platforma wsparcia dla regionów górniczych” interesujące dla Polski stają się doświadczenia brytyjskie w zakresie restrukturyzacji zarówno górnictwa węgla kamiennego, jak i energetyki węglowej.

Minister podziękował stronie brytyjskiej za zrozumienie polskiego stanowiska podczas posiedzenia Rady ds. Energii w dniu 18 grudnia 2017 r., w sprawach dotyczących pakietu legislacyjnego „Czysta energia dla wszystkich Europejczyków”, co m.in. umożliwiło  osiągnięcie kompromisu zgodnego z polskimi oczekiwaniami. Uzgodniono dalszą wymianę informacji oraz konsultację stanowisk w sprawie poszczególnych aspektów tego pakietu oraz nowelizacji dyrektywy gazowej. Kontynuowany będzie dialog w zakresie transformacji na rzecz gospodarki niskoemisyjnej i czystego wzrostu.

Transformacji tej posłuży także intensyfikacja współpracy z Wielką Brytanią w obszarze elektromobilności. Strony będą zachęcać przedsiębiorstwa oraz instytuty badawcze w obu krajach działające w tym sektorze do ścisłej współpracy, także w formule wizyt studyjnych.

Oba kraje dostrzegają też wspólne obszary współpracy i wymiany doświadczeń w zakresie planowania i zarządzania projektami jądrowymi, finansowania, rozwoju łańcucha dostaw i bezpieczeństwa, a także rozwoju technologii reaktorów wysokotemperaturowych.

Treści publikowane w portalu dostępne są na warunkach określonych w licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0, z wyjątkiem przypadków gdy zastrzeżono inaczej.
ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa, email: me@me.gov.pl