Przejdź do treści

Wiceminister Tobiszowski: Największą siłą Śląska są ludzie, to w nich musimy inwestować

Wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski

Śląsk to jeden z kluczowych regionów wymagających skoordynowanych działań na wielu płaszczyznach. Jest to jeden z najsilniejszych gospodarczo regionów w Polsce, jednak ostatnio odnotowuje osłabienie tempa wzrostu. Właśnie dlatego powstał Program dla Śląska, który w Katowicach przedstawił premier Mateusz Morawiecki. W prezentacji, która odbyła się 21 grudnia 2017 r., wziął udział wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski.

Program dla Śląska

Program wpisuje się w rządową Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Powstał z inicjatywy Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. Dokument obejmuje ponad 70 przedsięwzięć w różnych dziedzinach, które mają być dla Śląska potężnym bodźcem rozwojowym. Lista tych projektów wciąż nie jest zamknięta, a Program może być aktualizowany. 

Przedsięwzięcia zawarte w Programie podzielone zostały na trzy kategorie: kluczowe, horyzontalne i studialne. To inwestycje w transport, rozwój infrastruktury oraz innowacyjność. Przygotowanie jak najlepszych warunków dla inwestorów, ale i działania mające na celu podniesienie jakości życia mieszkańców – ochrona środowiska, edukacja, służba zdrowia. Z jednej strony to ogromne inwestycje, z drugiej programy aktywizujące i pobudzające przedsiębiorczość mieszkańców.

Inwestycje dla Śląska

W związku z realizacją Programu dla Śląska wartość działań i instrumentów bezpośrednio ukierunkowanych na realizację celów Programu wyniesie ok. 40 mld zł.

- Największą siłą tego regionu są ludzie. Program dla Śląska ma być ogromnym bodźcem, który pobudzi ten potencjał. Uważamy, że warto lokować kapitał w mieszkańców Śląska, pomagać im rozwijać swoją przedsiębiorczość, jak i wiedzę oraz kompetencje. Inwestycje w rozwój ośrodków akademickich, szkolenia kadr oraz podnoszenie umiejętności pracowników wyniosą prawie miliard złotych. Wysokie kompetencje pracowników są niezwykle ważnym elementem, na który zwracają uwagę inwestorzy – mówił wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski.

Województwo śląskie a bezpieczeństwo energetyczne

Województwo śląskie ze względu na warunki naturalne i duże zasoby węgla kamiennego jest kluczowym obszarem z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego kraju. W opracowywanym miksie energetycznym węgiel będzie podstawowym źródłem energii. Program dla Śląska stawia na rozwój innowacyjności w górnictwie i energetyce. Zakłada takie projekty jak Inteligentna Kopalnia, rozwój technologii zgazowania węgla, wzmocnienie elektromobilności, a także budowę nowej kopalni.

Najważniejsza w zakresie realizacji Programu będzie współpraca w szczególności Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Energii, Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz instytucji im podległych.

Treści publikowane w portalu dostępne są na warunkach określonych w licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0, z wyjątkiem przypadków gdy zastrzeżono inaczej.
ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa, email: me@me.gov.pl