Przejdź do treści

Współpraca Węglokoksu, JSW i Pebeka z indyjskimi partnerami

Górnictwo.

- Jeszcze dwa lata temu trudno było sobie wyobrazić, że polskie firmy związane z naszym górnictwem mogą prezentować ofertę, która zainteresuje zagranicznych partnerów. Polskie górnictwo było w kryzysie, jednak udało nam się ustabilizować sytuację w sektorze i dziś, zarówno nasze firmy, jak i naukowcy mają potencjał do tego, żeby śmiało rozwijać współpracę z zagranicznymi podmiotami - komentuje wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski podpisanie umów o biznesowej współpracy pomiędzy polskimi i indyjskimi firmami górniczymi.

28 listopada 2017 r. JSW i Pebeka, a 29 listopada 2017 r. Węglokoks, podpisały listy intencyjne o współdziałaniu z firmami indyjskimi. Deklaracje obejmują ofertę usług polskich firm, tzn. wykonywanie specjalistycznych robót montażowych, współpracę w zakresie drążenia tuneli, budowy metra, budowę kopalń „pod klucz”- łącznie z dostawą, remontami i dzierżawą maszyn górniczych.

Dodatkowo Węglokoks podpisał porozumienie typu government-government, które ustanawia spółkę przedstawicielem firm okołogórniczych, a także umożliwia tworzenie konsorcjów wspólnie z wieloma, również prywatnymi firmami działającymi w sektorze handlu surowcami i na rynku okołogórniczym. Porozumienie dotyczy szerokiego wachlarza usług od zaprojektowania, po obsługę, eksploatację zakładów górniczych oraz prowadzenie szkoleń i audytów.  

Wiceminister Tobiszowski z satysfakcją odniósł się do faktu, że nasza branża górnicza zaczęła być postrzegana jako wiarygodny partner, a jej oferta jest atrakcyjna i konkurencyjna również poza granicami naszego kraju. - Obecnie polskie firmy podejmują kolejne kroki ku temu, aby podbijać również zagraniczne rynki. Trzeba mieć odwagę podejmować śmiałe i czasem trudne decyzje, aby w przyszłości osiągać kolejne sukcesy – skomentował. – Podpisane porozumienia dają nadzieję na dalszy rozwój branży i zdobywanie kolejnych partnerów również z zza granicy – podkreślił wiceminister.

***

W dniach 26-30 listopada 2017 r. w New Delhi (Indie) przebywała polska delegacja, której przewodniczył wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski. W jej składzie znaleźli się przedstawiciele Ministerstwa Energii oraz firm związanych z sektorem górniczym. Podczas delegacji odbyło się posiedzenie Polsko-Indyjskiej Wspólnej Komisji ds. Współpracy Gospodarczej, Polsko-Indyjskie Forum Gospodarcze, a także seria spotkań z przedstawicielami Ministerstw: Stali, Energii, Górnictwa oraz Węgla.

Wiceminister Tobiszowski: Współpraca Polski i Indii w obszarze górnictwa to szansa także dla polskich firm

Wiceminister Tobiszowski: Dostrzegamy potencjał polsko-indyjskiej współpracy w sektorze górnictwa

Kosks z JSW trafia na rynek indyjski

JSW szuka nowych obszarów do współpracy w Indiach

Węglokoks w oficjalnej rządowej delegacji w Indiach 

Treści publikowane w portalu dostępne są na warunkach określonych w licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0, z wyjątkiem przypadków gdy zastrzeżono inaczej.
ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa, email: me@me.gov.pl