Przejdź do treści

Wiceminister Piotrowski: Efektywność energetyczna wpisuje się w koncepcję budowy gospodarki niskoemisyjnej

Zdjęcie do informacji

- Efektywność energetyczną należy postrzegać jako proces: od źródła przez przetwarzanie do końcowego odbiorcy – powiedział wiceminister Andrzej Piotrowski otwierając konferencję „Finansowanie efektywności energetycznej w Polsce, Republice Czech, na Słowacji i Litwie”. Forum odbyło się 30 listopada 2017 roku w Warszawie.

Wiceminister energii podkreślił, że działania związane z efektywnością energetyczną mają wieloaspektowy charakter przyczyniając się m.in. do zwiększania poziomu bezpieczeństwa energetycznego, pozytywnych efektów ekologicznych, w tym zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych oraz zwiększania konkurencyjności gospodarki dzięki zmniejszaniu energochłonności. To także sposób na racjonalizację wykorzystania energii z uwzględnieniem dostępności źródeł energii na danym obszarze. W takim układzie znaczenia nabierają systemy magazynowania energii oraz systemy sterowania pracą źródeł, sieci i odbiorcami energii.

- Niezwykle istotnym elementem polityki energetycznej w zakresie zwiększania efektywności energetycznej gospodarki jest wsparcie finansowe projektów w tym zakresie – dodał minister Piotrowski odnosząc się do możliwości, jakie niosą fundusze unijne i środki krajowe. Jednym z rodzajów wsparcia jest pomoc inwestycyjna UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 oraz w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych dla poszczególnych województw, dla których przeznaczono prawie 4,5 miliarda euro. Projekty w zakresie efektywności energetycznej mogą również liczyć na wsparcie ze strony m.in. Banku Gospodarstwa Krajowego, Narodowego i Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

                                                                                                     ****

Forum zostało organizowane przez Komisję Europejską we współpracy z Ministerstwem Energii, Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z UN Environment Finance Initiative (Inicjatywa Finansowania Środowiska ONZ). Jego celem była wymiana najlepszych praktyk finansowania efektywności energetycznej na rynkach Europy Centralnej i Wschodniej związanych z wykorzystaniem funduszy prywatnych oraz zastosowaniem innowacyjnych instrumentów finansowania głównie w budownictwie i przemyśle.

 

Treści publikowane w portalu dostępne są na warunkach określonych w licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0, z wyjątkiem przypadków gdy zastrzeżono inaczej.
ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa, email: me@me.gov.pl