Przejdź do treści

Polskie firmy zainteresowane realizowaniem projektów w energetyce jądrowej

Minister Krzysztof Tchórzewski

- Polskie przedsiębiorstwa mają duże doświadczenie, które można wykorzystać przy wdrażaniu energetyki jądrowej w naszym kraju – powiedział minister energii Krzysztof Tchórzewski, otwierając konferencję poświęconą części elektrycznej elektrowni jądrowej. Debata odbyła się 29 listopada 2017 roku w Warszawie.

„Część elektryczna elektrowni jądrowej w świetle wymagań międzynarodowych – wytyczne dla polskiego przemysłu” – to tytuł konferencji zorganizowanej wspólnie przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich i Ministerstwo Energii. W trakcie dyskusji zaprezentowano elementy wspomagające działania przedsiębiorstw krajowych w budowie elektrowni jądrowych oraz przedstawiono zagadnienia związane z częścią elektryczną siłowni z punktu widzenia przepisów Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, European Utility Requirements i innych dokumentów normalizacyjnych.

Minister Krzysztof Tchórzewski zwrócił uwagę, że już dziś polscy przedsiębiorcy zdobywają doświadczenie w realizacji projektów jądrowych. – Odbieramy jako sukces fakt, że nasze firmy wykonały prace lub dostawy komponentów dla prawie wszystkich krajów UE, które posiadają elektrownie jądrowe. Poza Wspólnotą były to również: Rosja, Ukraina, Kanada i Japonia. Liczymy na to, że w przyszłości coraz bogatsze doświadczenie i profesjonalizm działania  pozwoli im wejść na nowe rynki – dodał.

***

Ministerstwo Energii i Stowarzyszenie Elektryków Polskich przygotowało w formie broszury syntetyczne zestawienie wymagań o charakterze technicznym związanych z systemami elektrycznymi w obiektach energetyki jądrowej. Zestawienie bazuje na wymaganiach najczęściej stosowanych na świecie kodów, norm i przepisów technicznych począwszy od prawa atomowego, poprzez wytyczne dozoru jądrowego, zalecenia MAEA i WENRA dotyczące podstaw bezpieczeństwa w energetyce jądrowej aż do szczegółowych standardów MAEA, ISO, EUR i EPRI.

Broszura do pobrania

Treści publikowane w portalu dostępne są na warunkach określonych w licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0, z wyjątkiem przypadków gdy zastrzeżono inaczej.
ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa, email: me@me.gov.pl