Przejdź do treści

Tadeusz Skobel nowym wiceministrem w ME

Wiceminister Tadeusz Skobel.

Tadeusz Skobel 20 listopada 2017 r. objął stanowisko podsekretarza stanu w Mnistertswie Energii. Będzie nadzorował obszar funduszy europejskich i energetyki.

Tadeusz Skobel posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu dużymi podmiotami gospodarczymi. Pełnił funkcję Przewodniczącego i Członka Rad Nadzorczych. Przez 11 lat był Prezesem PKP Energetyka. Doskonale zna zagadnienia związane z sektorem energetycznym i kolejowym. Posiada duże doświadczenie z obszaru dystrybucji energii elektrycznej i jej sprzedaży. Dysponuje dużą wiedzą w realizacji inwestycji i usług elektroenergetycznych.

Więcej informacji na BIP.

Treści publikowane w portalu dostępne są na warunkach określonych w licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0, z wyjątkiem przypadków gdy zastrzeżono inaczej.
ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa, email: me@me.gov.pl