Przejdź do treści

Od 24 października 2017 r. można składać wnioski o rekompensatę z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla

Zdjęcie do informacji

Prezydent podpisał 23 października 2017 ustawę o rekompensacie z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla. Ustawa wchodzi w życie z dniem 24  października 2017 r. Od tego momentu osoby uprawnione do świadczenia mogą składać wnioski w wyznaczonych do tego miejscach.

Ustawa zakłada jednorazową wypłatę rekompensaty za utracone prawo do świadczenia w wysokości 10 tysięcy złotych netto. Wypłata świadczenia zaplanowana jest do końca 2017 roku. Aby otrzymać rekompensatę uprawniona osoba będzie musiała wypełnić wniosek. Można je składać w centralach spółek i  kopalniach objętych ustawą - lista punktów w załączeniu.

O rekompensatę mogą ubiegać się emeryci i renciści, którzy mieli ustalone prawo do deputatu (w naturze albo ekwiwalentu pieniężnego), a którym świadczenie zawiesiły spółki węglowe. Uprawnione będą też wdowy oraz sieroty otrzymujące renty po górnikach. 

Rekompensaty nie otrzymają osoby, które pobierają świadczenie z ZUS. 

Deputat to element wynagrodzenia górników i świadczenie dla emerytów i rencistów. Był rodzajem zobowiązania państwa polskiego wobec pracowników kopalń, jednym z warunków umowy o pracę.  

Szczegóły znajdziesz także w naszej zakładce: Rekompensaty z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla.

Wniosek – wersja edytowalna

Wniosek – wersja pdf

Instrukcja - informacja o miejscach, gdzie można złożyć wniosek oraz jak go wypełnić

Plakat

***

Pełne listy punktów informacyjnych, formularze wniosków oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronach:

 

Infolinie – czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 20:00

Spółka

Numer infolinii

(32) 757 27 27
(32) 756 21 13
(32) 757 32 60
(81) 462 53 00
(32) 618 50 00 lub (32) 627 00 00

Treści publikowane w portalu dostępne są na warunkach określonych w licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0, z wyjątkiem przypadków gdy zastrzeżono inaczej.
ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa, email: me@me.gov.pl