Przejdź do treści

Zapraszamy na Ogólnopolski Szczyt Gospodarczy w Siedlcach

Minister energii Krzysztof Tchórzewski

Ministrowie energii Krzysztof Tchórzewski i Andrzej Piotrowski wezmą udział w Ogólnopolskim Szczycie Gospodarczym, który odbędzie się w Siedlcach 19 i 20 października 2017 roku. Spotkanie na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym z udziałem ekspertów i przedstawicieli największych podmiotów gospodarczych w kraju odbędzie się pod patronatem Prezes Rady Ministrów.

Na dwudniową dyskusję dotyczącą najistotniejszych obecnie kwestii gospodarczych złożą się panele i debaty eksperckie.. Obrady otworzy sesja „Filary Polskiej Gospodarki Przyszłości: Biznes, Nauka, Samorząd”, a następnie odbędą się panele tematyczne. Wśród najważniejszych znajdą się m.in.  dyskusje o inwestycjach infrastrukturalnych w energetyce, modelach finansowania, metodach zarządzania i innowacjach technologicznych, jak również roli surowców energetycznych.

W trakcie drugiego dnia odbędzie się organizowana przez Ministerstwo Energii i NFOŚiGW sesja „Z Energią na Ty”, połączoną z prezentacją klastrów energii.  

Program Konferencji

Więcej o konferencji 

Akredytacje dla dziennikarzy

 

Baner dot. Ogólnopolskiego Szczytu Gospodarczego w Siedlcach 2017

Treści publikowane w portalu dostępne są na warunkach określonych w licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0, z wyjątkiem przypadków gdy zastrzeżono inaczej.
ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa, email: me@me.gov.pl