Przejdź do treści

ME bierze udział w ćwiczeniu zarządzania kryzysowego NATO – CMX 2017

CMX17 jest ćwiczeniem zarządzania kryzysowego, podczas którego Sojusz będzie sprawdzał procedury konsultacji i podejmowania decyzji na strategicznym, polityczno-militarnym poziomie. Bierze w nim udział cywilny i wojskowy personel państw członkowskich, Kwatery Głównej NATO oraz obu Dowództw Strategicznych. Tegoroczne ćwiczenie trwa 4-11 października 2017r.

CMX17 przeprowadzany jest w oparciu o fikcyjny, lecz realistyczny scenariusz, w którym występują zagrożenia wymagające uruchomienia różnego rodzaju działań, aż po możliwość uruchomienia działań przewidzianych w artykułach 4. i 5. Traktatu Waszyngtońskiego. Scenariusz koncentruje się na kwestiach kolektywnej obrony i uwzględnia decyzje podjęte podczas Szczytu NATO w Warszawie w 2016r. Podczas ćwiczenia zostanie sprawdzona wszechstronna odpowiedź na kompleksowy cywilno-wojskowy scenariusz, uwzględniający zagrożenia hybrydowe.

Koordynatorem CMX17 w Polsce jest Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, a uczestnikami m.in. przedstawiciele Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a także Ministerstwa Energii. W charakterze obserwatora w ćwiczenie zaangażowane jest Biuro Bezpieczeństwa Narodowego.

***

CMX17 jest ćwiczeniem aplikacyjnym, a w związku z tym, żadne realne siły i środki nie będą zaangażowane w jego przebieg.

Równolegle z ćwiczeniem CMX17 przeprowadzane jest ćwiczenie Unii Europejskiej PACE17. Ćwiczenia są skoordynowane, a ich celem jest poprawa współpracy pomiędzy obiema organizacjami w zakresie reagowania kryzysowego.

W ćwiczeniu biorą również udział państwa partnerskie NATO – Finlandia i Szwecja.

Ćwiczenia NATO CMX są organizowane od 1992 roku. CMX17 jest dwudziestym pierwszym z serii, a piętnastym, w którym uczestniczy Polska.

 

Treści publikowane w portalu dostępne są na warunkach określonych w licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0, z wyjątkiem przypadków gdy zastrzeżono inaczej.
ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa, email: me@me.gov.pl