Przejdź do treści

Minister Tchórzewski spotkał się z członkami rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa

Minister Krzysztof Tchórzewski na spotkaniu z członkami rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa

- Sprawne działanie rad nadzorczych stanowi ważny element reformy sektora energii - powiedział minister energii Krzysztof Tchórzewski podczas konferencji „Innowacyjność w radach nadzorczych”. Spotkanie, z udziałem podsekretarza stanu w ME Michała Kurtyki, odbyło się 5 października 2017 r. w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych S.A. W wydarzeniu wzięli udział również ministrowie Henryk Kowalczyk oraz Maciej Małecki.

W trakcie konferencji minister energii podkreślił, że celem cyklicznych spotkań z członkami rad nadzorczych, reprezentantami Skarbu Państwa jest poprawienie efektywności i profesjonalizacja nadzoru sprawowanego w imieniu i na rzecz Państwa. - Tylko kompetentna i zaangażowana rada nadzorcza jest gwarantem budowania długoterminowej wartości spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz pomnażania majątku narodowego - powiedział minister. 

Wiceminister Michał Kurtyka z kolei zwrócił uwagę, że Polski sektor energetyczny stoi przed wieloma wyzwaniami. Wymaga stałego rozwoju technologicznego i poprawy efektywności, aby zwiększyć swoją konkurencyjność, a przede wszystkim podnieść bezpieczeństwo energetyczne kraju. - Przełoży się to na korzyści dla polskiej gospodarki oraz zwiększy rodzimy potencjał technologiczny i przemysłowy – podkreślił wiceminister. Dodał, że sposobem na zwiększenie efektywności sektora energetycznego jest wdrażanie przez spółki innowacyjnych projektów i będzie to jedynie możliwe dzięki kompetentnej i zaangażowanej radzie nadzorczej.

Uczestnicy konferencji dyskutowali m.in. o znaczeniu innowacji dla przyszłości polskiej energetyki, istotnych - z perspektywy rad nadzorczych - zmianach w przepisach prawa, a także o wewnętrznych instrumentach ładu korporacyjnego, służących zwiększeniu efektywności działania rad nadzorczych.

***

Spotkanie było kontynuacją spotkań merytorycznych organizowanych przez Departament Polityki Właścicielskiej w ME dla reprezentantów Skarbu Państwa w radach nadzorczych spółek nadzorowanych przez ME (poprzednia konferencja odbyła się 22-23 marca 2017r.).

Wytyczne dotyczące sprawowania nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa, kilka dni temu opublikowane na stronie internetowej KPRM.

Treści publikowane w portalu dostępne są na warunkach określonych w licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0, z wyjątkiem przypadków gdy zastrzeżono inaczej.
ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa, email: me@me.gov.pl