Przejdź do treści

Komunikat ME ws. linii przesyłowych i dystrybucyjnych w związku z sytuacją pogodową

Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) informują, że w wyniku frontu burzowego, który przeszedł nad Polską południowo-zachodnią, uszkodzeniu uległy liczne linie przesyłowe i dystrybucyjne w województwach lubuskim, wielkopolski, dolnośląskim, zachodniopomorskim, opolskim i małopolskim.

Skutkiem rozległej awarii są: ograniczenia w odbiorze sięgające 800 MW (co może się przekładać nawet na ponad 500.000 gospodarstw domowych), chwilowa utrata możliwości sterowania dwoma stacjami (Leśniów i Żukowice) i trudności w przywróceniu napięcia licznych linii najwyższych napięć. Łącznie awarie spowodowały wyłączenie 11 linii wysokiego napięcia 220kV, z czego jedną już udało się przywrócić do funkcjonowania.

PSE przywróciły napięcie w rozdzielni stacji Leśniów i starają się odzyskać kontrolę nad stacją Żukowice oraz przygotowują się do akcji usunięcia skutków awarii. PSE i operatorzy systemów dystrybucyjnych grup Enea i Tauron współpracują przy wszystkich działaniach zaradczych.

W związku z przechodzeniem frontu, porywistym wiatrem i intensywnymi opadami nie można wykluczyć, że nastąpią kolejne awarie w innych rejonach Polski południowo-zachodniej.

O rozwoju sytuacji Ministerstwo Energii i PSE będą informować w kolejnych komunikatach. 

Treści publikowane w portalu dostępne są na warunkach określonych w licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0, z wyjątkiem przypadków gdy zastrzeżono inaczej.
ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa, email: me@me.gov.pl