Przejdź do treści

10 mln dofinansowania na rozwój startupów z sektora elektromobilności

Wiceminister Michał Kurtyka.

- Rozwój elektromobilności w Polsce jest jednym z kluczowych priorytetów rządu. Branża ta ma bowiem duże znaczenie dla wzrostu innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki - powiedział podsekretarz stanu w ME Michał Kurtyka podczas inauguracji opracowanego Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) programu Elektro ScaleUP. Podsekretarz stanu w ME razem z wiceminister rozwoju Jadwigą Emilewicz i prezes PARP Patrycją Klarecką wziął udział w spotkaniu z dziennikarzami. 

PARP 19 października 2017 r. uruchomi konkurs na akcelerator, który wypracuje innowacyjne projekty dla branży elektromobilności z co najmniej 30 startupami. Otrzyma on na ten cel 10 milionów złotych dofinansowanie z agencji. Wnioski można zgłaszać do 7 listopada 2017 r. Pilotaż wpisuje się w rządowy Plan Rozwoju Elektromobilności.

Na program akceleracyjny złoży się kilka elementów. Pierwszym będzie wsparcie młodych firm przez mentorów, ekspertów biznesowych i technologicznych. Drugim - zapewnienie dostępu startupom do polskich liderów polskiego rynku elektromobilności. Trzecim – dofinansowanie dla najlepszych startupów w wysokości od 100 do 500 tys. złotych, które będą mogły przeznaczyć na prace nad rozwojem swojej technologii i przygotowaniem jej do wdrożenia.

Program jest finansowany z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, poddziałanie 2.4.1 Centrum Analiz i Pilotaży nowych instrumentów Inno_Lab.

Regulamin konkursu.

Więcej informacji.

Treści publikowane w portalu dostępne są na warunkach określonych w licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0, z wyjątkiem przypadków gdy zastrzeżono inaczej.
ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa, email: me@me.gov.pl