Przejdź do treści

Minister Tchórzewski: Ze wsparcia inwestycyjnego dla energii skorzystają odbiorcy

Minister energii Krzysztof Tchórzewski.

Poprawa efektywności oraz bezpieczeństwo dystrybucji energii elektrycznej to główne cele projektu Energa Operator, który otrzyma dofinansowanie na kwotę 166, 26 mln zł.  Minister Energii Krzysztof Tchórzewski podpisał umowę o wsparciu projektu złożonego w ramach poddziałania 1.4.1 Wsparcie budowy inteligentnych sieci elektroenergetycznych o charakterze pilotażowym i demonstracyjnym Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Uroczystość odbyła się 29 września 2017 roku w Warszawie.

- To ogromne wsparcie w sytuacji, gdy budowa nowoczesnych sieci elektroenergetycznych staje się wymogiem czasu. Cieszę się przede wszystkim ze względu na zwykłych ludzi, bo to oni będą ostatecznie beneficjentami dzisiejszej umowy – powiedział minister Tchórzewski po podpisaniu porozumienia. Dofinansowanie zostanie przeznaczone na przebudowę sieci do standardów Smart Grid poprzez instalowanie inteligentnego opomiarowania i automatyzację sieci w województwach: łódzkim, wielkopolskim, mazowieckim, zachodniopomorskim,  kujawsko-pomorskim, pomorskim i warmińsko-mazurskim.

Głównym celem projektu realizowanego przez Energę Operator  jest poprawa efektywności, bezpieczeństwa, stabilności oraz elastyczności dystrybucji energii elektrycznej poprzez zmniejszenie przerw w dostawie energii elektrycznej w sytuacjach planowanego lub awaryjnego wyłączenia zasilania na sieci średnich i  niskich napięć.

Dotychczas firmy energetyczne w ramach poddziałań 1.1.2 oraz 1.4.1 podpisały z Ministrem Energii 15 umów na łączną kwotę ponad 133 mln złotych.

***

 W zakresie poddziałania 1.4.1 Wsparcie budowy inteligentnych sieci elektroenergetycznych o charakterze pilotażowym i demonstracyjnym w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura  i Środowisko na lata 2014-2020 mogą skorzystać wnioskodawcy, których projekty dotyczą budowy i przebudowy systemów dystrybucyjnych niskiego i średniego napięcia związanych z wdrożeniem technologii inteligentnych sieci w celu m.in. ograniczenia strat sieciowych i zwiększenia możliwości przyłączania odnawialnych źródeł energii. Ministerstwo Energii pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej dla tego poddziałania.

Treści publikowane w portalu dostępne są na warunkach określonych w licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0, z wyjątkiem przypadków gdy zastrzeżono inaczej.
ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa, email: me@me.gov.pl