Przejdź do treści

Zapraszamy do wypełnienia ankiety dotyczącej instalacji hybrydowych

Zdjęcie do informacji

Wszystkich zainteresowanych realizacją inwestycji w obszarze odnawialnych źródeł energii w formule instalacji hybrydowej, zapraszamy do wypełnienia ankiety. Pozwoli to nam uzyskać dane świadczące o skali potencjału tkwiącego w tego rodzaju projektach.

Wynik ankiety posłużą do wykonania analizy, której wnioski zostaną wykorzystane w prowadzonych pracach nad przepisami ustalającymi warunki realizacji inwestycji w instalacje hybrydowe, jak i samej definicji takiej instalacji.   

Na wypełnione ankiety oczekujemy do 16 października. Statystyczne wyniki analiz zostaną opublikowane na stronie internetowej Ministerstwa Energii.

Prosimy o wypełnienie ankiety i przesłanie jej za pomocą poniższego formularza.

Kwestionariusz ankiety dot. hybryd

A. Dane podmiotu
B. Lokalizacja instalacji hybrydowej

* - pole obowiązkowe

Treści publikowane w portalu dostępne są na warunkach określonych w licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0, z wyjątkiem przypadków gdy zastrzeżono inaczej.
ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa, email: me@me.gov.pl