Przejdź do treści

Wiceminister Kurtyka wziął udział w nieformalnym spotkaniu Rady TTE

Zdjęcie do informacji

- Dialog z europejskimi partnerami to ważny element prowadzenia polityki energetycznej państwa   - podkreślił wiceminister energii Michał Kurtyka, który  19 i 20 września 2017 r, przebywał z wizytą w Tallinie, gdzie wziął m.in. udział w nieformalnych obradach Rady Ministrów UE ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii.

19 września wiceminister Kurtyka uczestniczył w konferencji pt. „Przyszły rynek energii elektrycznej w Europie”, która była poświęcona funkcjonowaniu rynku energii ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa dostaw, integracji odnawialnych źródeł, a także cyfryzacji sektora energetycznego. Wiceszef ME spotkał się również z przedstawicielami krajów UE w czasie dyskusji na temat zakresu projektu rozporządzenia PE i Rady w sprawie zarządzania unią energetyczną.

Dzień później odbyła wspólna sesja ministrów transportu i energii zatytułowana „Tworzenie unii energetycznej i jednolitego obszaru transportowego”, jak również dyskusja obejmująca kluczowe aspekty nowego modelu rynku energii elektrycznej w Europie, którego proponowany kształt zawarto w przedłożonych przez Komisję Europejską aktach legislacyjnych wchodzących w skład pakietu „Czysta energia dla wszystkich Europejczyków”, tzw. Pakietu Zimowego. 

Wiceminister Kurtyka podkreślił, że rozmowy te były bardzo udane. - Zarówno spotkania w formule plenarnej, jak i szereg rozmów bilateralnych z naszymi partnerami dotyczyło kwestii niezwykle ważnych z perspektywy współpracy w zakresie europejskiego rynku energii – zaznaczył.

W trakcie dwudniowego spotkania ministrów miało miejsce również podpisanie eDeklaracji, wysuniętej przez prezydencję estońską propozycji współpracy między krajami członkowskimi w zakresie digitalizacji sektora energetycznego. W imieniu Polski deklarację sygnował wiceminister Kurtyka, który podkreślił, że zaproponowana przez prezydencję estońską deklaracja o współpracy w obszarze digitalizacji sektora energetycznego jest istotną i wartościową inicjatywą.

Obrady w Tallinie były również okazją do szeregu spotkań bilateralnych. Polska delegacja pod przewodnictwem wiceministra Kurtyki rozmawiała z przedstawicielami Hiszpanii, Portugalii, Rumunii, Estonii, Czech, Słowacji, Węgier, Bułgarii, Włoch, Litwy oraz Łotwy.

Treści publikowane w portalu dostępne są na warunkach określonych w licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0, z wyjątkiem przypadków gdy zastrzeżono inaczej.
ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa, email: me@me.gov.pl