Przejdź do treści

Wiceminister Tobiszowski: Nord Stream 2 to sprawdzian dla europejskiej solidarności

Wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski.

- Umacnianie dominującej pozycji Rosji jako eksportera surowców energetycznych w Unii jest sprzeczne z koncepcją Unii Energetycznej i priorytetami bezpieczeństwa dostaw  – powiedział 20 września 2017 r. podczas otwarcia konferencji Nafta-Gaz-Chemia 2017 wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski.  

- Nasze stanowisko względem budowy rurociągu Nord Stream 2 jest jednoznaczne. Konsekwentnie przedstawiamy je na forum dyskusji toczących się na ten temat w Unii. Nasz głos jest wyraźnie słyszalny w Brukseli – podkreślał wiceminister Tobiszowski. Dodał, że realizacja tego projektu utrwali podział wewnętrzny UE na linii Wschód-Zachód. – Finał sporu o ten budzący kontrowersje projekt będzie sprawdzianem dla solidarności europejskiej oraz zdolności Unii do egzekwowania stanowionego przez siebie prawa – zaznaczył.

Sekretarz stanu w Ministerstwie Energii podkreślił także, że Polska konsekwentnie i sukcesywnie wzmacnia swoje bezpieczeństwo energetyczne, prowadząc skuteczną politykę w zakresie restrukturyzacji sektora węgla kamiennego i modernizacji polskiej energetyki, dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego oraz uniezależniania się od importu ropy naftowej.

Dodał, że ważnym elementem wzmacniania bezpieczeństwa jest walka z „szarą strefą” w obrocie paliwami ciekłymi. – Dane z miesięcy po wejściu w życie pakietu paliwowo-energetycznego pokazują znaczne ograniczenie nielegalnego importu paliw oraz zwiększenie oficjalnego ich zużycia w Polsce, a co za tym idzie zwiększenie zakupów u oficjalnie działających dystrybutorów – powiedział wiceminister Tobiszowski.

Przywrócenie uczciwej konkurencji na rynku paliwowym jest zauważalne w wynikach finansowych polskich spółek naftowych – podkreślił.  W tym kontekście przypomniał, że w 2016 r. Orlen wypracował ponad 5,7 mld zł zysku netto, osiągając wynik lepszy o 78 proc. niż w poprzednim roku. Rekordowe w swojej historii wyniki uzyskała również grupa Lotos, która w 2016 r. wypracowała skonsolidowany zysk netto wartości ponad 1 mld zł.

Treści publikowane w portalu dostępne są na warunkach określonych w licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0, z wyjątkiem przypadków gdy zastrzeżono inaczej.
ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa, email: me@me.gov.pl