Przejdź do treści

Ankieta nt. działań wspierających rozwój elektromobilności w Polsce

Elektromobilność

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy, przeprowadza ankietę dotyczącą działań wspierających rozwój elektromobilności w Polsce. Zachęcamy do jej uzupełnienia.

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy wraz z Politechniką Warszawską, Politechniką Częstochowską oraz norweskim parterem firmą Green Business Norway realizuje projekt „Efektywność energetyczna przez rozwój elektromobilności w Polsce”. Głównym celem projektu jest rozpowszechnienie wykorzystania samochodów elektrycznych, przygotowanie metodyk wspierania rozwoju elektromobilności oraz kompleksowa analiza wpływu wprowadzania na szeroką skalę floty samochodów elektrycznych w ujęciu środowiskowym i technicznym. W ramach projektu partnerzy przeprowadzają m.in. ankietę dotycząca działań wspierających rozwój elektromobilności w Polsce. Zachęcamy do jej wypełnienia.

Więcej o projekcie: Efektywność energetyczna przez rozwój elektromobilności w Polsce

Treści publikowane w portalu dostępne są na warunkach określonych w licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0, z wyjątkiem przypadków gdy zastrzeżono inaczej.
ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa, email: me@me.gov.pl