Przejdź do treści

Wiceminister Tobiszowski wziął udział w obchodach 110-lecia Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A.

Wiceminister Grzegorz Tobiszowski

- Ratownictwo górnicze jest niezbędnym elementem bezpiecznego funkcjonowania przemysłu wydobywczego - powiedział wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski podczas obchodów 110-lecia Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A. Uroczystość odbyła się 18 września 2017 r. w Bytomiu.

Dziękując ratownikom za ich służbę wiceminister Tobiszowski podkreślił, że ich profesjonalne przygotowanie do pracy w warunkach akcji ratowniczej niejednokrotnie decyduje o życiu zagrożonych górników. - Wasza praca i doskonałe wyszkolenie budzi uznanie oraz szacunek. Ratując innych ludzi gotowi jesteście ryzykować własne życie. – powiedział wiceminister. 

Sekretarz stanu w ME przypomniał, że 1 lipca 2017 r. weszło w życie rozporządzenie ME w sprawie ratownictwa górniczego. Reguluje ono m. in. organizację, szczegółowe zadania i wymagania dla służb ratownictwa górniczego, szczegółowe wymagania dotyczące specjalistycznych badań lekarskich oraz dokumentacji w zakresie ratownictwa górniczego oraz planu ratownictwa górniczego. Określa także sposób prowadzenia akcji ratowniczych w zależności od rodzaju i natężenia zagrożeń występujących w zakładach górniczych. –Nowe przepisy przyczynią się do usprawniania pracy ratowników i pozwolą im swobodnie realizować swoje obowiązki - ocenił Tobiszowski. 

***

W 1907 roku w Bytomiu po­wstała, jako pierwsza w Europie i jedna z pierwszych na świecie, nowoczesna stacja ratownictwa górniczego. Stacja obejmowała swoim zasięgiem działania tereny zachodniej i centralnej części Zagłębia Górnośląskiego.

Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego wraz ze swoimi Okręgowymi Stacjami w Bytomiu, Jaworznie, Wodzisławiu i Zabrzu zabezpiecza wszystkie kopalnie węgla kamiennego, kopalnie soli, kopalnię doświadczalną „Barbara” oraz kopalnie zabytkowe.

 

Więcej zdjęć z obchodów 110-lecia Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A.

 

Treści publikowane w portalu dostępne są na warunkach określonych w licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0, z wyjątkiem przypadków gdy zastrzeżono inaczej.
ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa, email: me@me.gov.pl