Przejdź do treści

Minister Kurtyka wziął udział w XXVII Forum Ekonomicznym w Krynicy

Wiceminister Michał Kurtyka

Nowe technologie, elektromobilność i samochody na wodór - to tematy dyskusji, w których wziął udział wiceminister energii Michał Kurtyka. Spotkania odbyły się 6 września 2017 r. podczas XXVII Forum Ekonomicznego w Krynicy.

Minister Kurtyka w trakcie debaty poświęconej elektromobilności zwrócił uwagę, że kluczowe w dyskusji na ten temat jest pytanie jak energię elektryczną dostarczyć do odbiorców, którzy będą właścicielami pojazdów elektrycznych. – Naszą sieć trzeba dopasować do 1 mln aut. Myśląc o samochodach elektrycznych, trzeba wziąć pod uwagę w jaki sposób można je również wykorzystać do stabilizacji sieci. – To z kolei zależy od charakterystyki naszego miksu energetycznego. Jeśli dobrze go skomponujemy może on być wsparciem, a nie obciążeniem – podkreślił. 

Zdaniem wiceministra Kurtyki elektromobilność już teraz może przynosić korzyści finansowe tym, którzy w nią zainwestują. – Oferta oparta o samochody elektryczne może już dzisiaj być opłacalna. Musimy tylko trochę pomóc rynkowi, tworząc warunki sprzyjające rozwojowi tej dziedziny motoryzacji. Pamiętajmy o tym, że najpierw należy dostosować sieć i infrastrukturę. Dzięki temu z kolei zaczną pojawiać się ładowarki. Tym samym włączymy się w wysiłki całego świata na rzecz ograniczenia kosztów pojazdu elektrycznego w szczególności systemu bateryjnego. Dzięki tym wysiłkom pojazdy szybko staną się konkurencyjne  - dodał.

Z kolei podczas panelu "Nowe technologie w energetyce" wiceminister Kurtyka zwrócił uwagę, że rozwój technologii w obszarze dystrybucji energii to wyzwanie, przed którym obecnie stoimy. Jego zdaniem Polska posada nie tylko ambicje, ale również potencjał naukowy i technologiczny, którzy może zostać wykorzystany w sektorze energii. – W resorcie energii pracujemy nad tym, aby zwiększyć dynamikę wzrostu innowacyjności polskiej energetyki. Przygotowaliśmy dokument pt. Kierunki Rozwoju Innowacji Energetycznych, którego głównymi celami są zwiększenie konkurencyjności sektora energii, podniesienie bezpieczeństwa energetycznego oraz maksymalizacja korzyści dla gospodarki płynących ze zmian w sektorze – dodał. Zdaniem ministra rozwój innowacji powinien być kompatybilny z rozwojem sektora przemysłowego i polityką w zakresie naukowo-badawczym. 

Treści publikowane w portalu dostępne są na warunkach określonych w licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0, z wyjątkiem przypadków gdy zastrzeżono inaczej.
ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa, email: me@me.gov.pl