Przejdź do treści

Narodowy Dzień Polski na Astana EXPO 2017

Wiceminister Grzegorz Tobiszowski

W Astanie 7 września 2017 r. odbyły się oficjalne obchody Narodowego Dnia Polski na Astana EXPO 2017. W uroczystościach udział wziął Prezydent RP Andrzej Duda oraz przedstawiciele polskiego rządu. W wydarzeniu uczestniczył także wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski.

Tematem przewodnim Międzynarodowej Wystawy Astana EXPO 2017 jest „Energia przyszłości". W trakcie trwania targów ponad 100 państw ma okazję zaprezentować swoje osiągnięcia z zakresu badań naukowych, zaawansowanych technologii, zarządzania, innowacyjnych modeli biznesowych czy zmian postaw społecznych.

Polska w Astanie zaprezentowała m.in swoje rozwiązania technologiczne z zakresu czystych technologii węglowych i zalesiania – zagadnień szczególnie istotnych w kontekście rozwoju sektora energetycznego w Kazachstanie.

Polska delegacja, w której udział bierze m.in. wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski miała okazję zwiedzić wystawę, odwiedzić polski i kazachski pawilon, a także spotkać się z wystawcami i zwiedzającymi.   

Więcej zdjęć z Narodowego Dnia Polski na Astana EXPO 2017

Kazachstańsko-Polskie Forum Gospodarcze w Astanie

Forum Energetyczne KAZENERGY

Treści publikowane w portalu dostępne są na warunkach określonych w licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0, z wyjątkiem przypadków gdy zastrzeżono inaczej.
ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa, email: me@me.gov.pl