Przejdź do treści

Minister Tchórzewski: Elektromobilność to przyszłość energetyki XXI wieku

Minister energii Krzysztof Tchórzewski

- Kierunek dla energii przyszłości nadaje polityka energetyczna i klimatyczna UE - powiedział minister Krzysztof Tchórzewski podczas panelu "Energia XXI wieku - europejskie trendy regionalne rozwiązania". Spotkanie odbyło się 6 września 2017 r.w trakcie XXVII Forum Ekonomicznego w Krynicy.

Zdaniem ministra Tchórzewskiego reforma architektury rynku energii elektrycznej wiąże się z dynamicznymi zmianami zachodzącymi w handlu energią – wynikają one m.in. z takich kwestii jak rozbudowa połączeń transgranicznych miedzy państwami UE. – Przyszły rynek stoi przed wieloma wyzwaniami natury technicznej  jak i handlowej, które powinny znaleźć odpowiednie odzwierciedlenie w przygotowywanym pakiecie zimowym – dodał. Podkreślił także, że ważne jest, aby państwa członkowskie zachowały suwerenność w zakresie decydowania o własnym miksie energetycznym oraz wdrażaniu rozwiązań takich jak rynek mocy.

Minister Tchórzewski zwrócił także uwagę na poszukiwanie innowacyjnych i efektywnych ekonomicznie rozwiązań. – Z mojego punktu widzenia kluczowy w tym zakresie będzie rozwój elektromobilności. Dzięki temu uda nam się zmniejszyć uzależnienie od importu paliw i ograniczenie emisji zanieczyszczeń z transportu – podkreślił. Dodał również, że dzięki temu wykreowany zostanie również dodatkowy popyt na energię elektryczną.

Treści publikowane w portalu dostępne są na warunkach określonych w licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0, z wyjątkiem przypadków gdy zastrzeżono inaczej.
ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa, email: me@me.gov.pl