Przejdź do treści

Konkurs resortu energii dla klastrów

Miniatura graficzna

Celem organizowanego przez resort energii konkursu jest wyróżnienie specjalnym certyfikatem tych klastrów energii, które zaprezentują najlepszą wizję swojego rozwoju. Na Wasze zgłoszenia czekamy do 30 września 2017 r.

Wyróżnione w konkursie zostaną te klastry, które zaprezentują najatrakcyjniejszą strategie rozwoju obszaru swojej działalności. Powinna ona przede wszystkim uwzględniać m.in. lokalne potrzeby energetyczne danego terenu przy wykorzystaniu lokalnego potencjału i dostępnych zasobów.

Wszystkie klastry, które otrzymają certyfikat pilotażowego klastra energii włączone zostaną w działania ME w zakresie:

 

  • wymiany doświadczeń w ramach klastrów,
  • promocji dobrych praktyk.

 

Wszystkie klastry energii w Polsce zachęcamy do składania wniosków konkursowych. Można to zrobić do 30 września 2017 r. za pomocą formularza.

Konkurs dla klastrów energii

Koncepcja klastrów

 

Ministerstwo Energii zaprasza klastry energii do udziału w konkursie dla klastrów energii, w którym wyróżnione klastry otrzymają Certyfikat Pilotażowego Klastra Energii.

Cel konkursu: wyróżnienie klastrów energii o lokalnym zasięgu, które realizują swoje strategie w oparciu o miejscowe potrzeby przy wykorzystaniu synergii ze współpracy pomiędzy lokalnymi podmiotami.

UWAGA

W związku z Państwa licznymi prośbami przedłużamy termin zgłoszeń w Konkursie do dnia 16 października 2017 r.

Terminy zgłaszania: od 21.08.2017 r. do 16.10.2017 r.

Pytania: klastryenergii@me.gov.pl

Prosimy o przesłanie Państwa zgłoszenia za pomocą poniższego formularza oraz 1 egz. w formie pisemnej na adres Ministerstwa Energii z dopiskiem Konkurs dla klastrów energii. 

 

Pliki do pobrania

  1. Regulamin konkursu*
  2. Formularz strategii klastra energii 
* aktualizacja Regulaminu - 21.08.2017 r.
np. dodatkowe informacje, załączniki do strategii

* - pole obowiązkowe

Treści publikowane w portalu dostępne są na warunkach określonych w licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0, z wyjątkiem przypadków gdy zastrzeżono inaczej.
ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa, email: me@me.gov.pl