Przejdź do treści

Wiceminister Piotrowski wziął udział w dyskusji dot. efektywności sieci ciepłowniczych

Wiceminister Andrzej Piotrowski

- Efektywność i energooszczędność w odniesieniu do budownictwa i sieci ciepłowniczych to jeden z fundamentów skutecznego dążenia do poprawy powietrza w Polsce – powiedział wiceminister Andrzej Piotrowski podczas debaty branżowej zorganizowanej w ramach Programu UN Global Compact Poland. Spotkanie odbyło się 9 sierpnia 2017 roku w Warszawie.

Uczestnicy dyskusji podnosili problemy związane ze skuteczną realizacją działań w zakresie termomodernizacji budynków, optymalizacji i zmniejszenia strat ciepła, a także z kwestiami dotyczącymi powszechniejszego stosowania innowacji technologicznych w branży.

Zwrócono również uwagę na podnoszenie efektywności sieci ciepłowniczych przy minimalizowaniu kosztów i potrzebę modernizacji infrastruktury sieciowej i wytwórczej. Dyskutowano także o nowych sposobach wykorzystania ciepła sieciowego i rozwoju nisko lub zero-emisyjnych technologii grzewczych, w tym o instalacjach alternatywnych dla kotłów i pieców węglowych, które mogłyby odegrać ogromną rolę w walce z zanieczyszczeniami powietrza.

Zarówno producenci, jak i ciepłownicy uznali, że użycie prądu elektrycznego do celów grzewczych stanowi istotny komponent i może być kluczowe w zwalczaniu smogu w Polsce. Niezbędna jest więc zmiana rozporządzenia w tym zakresie.

Treści publikowane w portalu dostępne są na warunkach określonych w licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0, z wyjątkiem przypadków gdy zastrzeżono inaczej.
ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa, email: me@me.gov.pl