Przejdź do treści

Minister energii podpisał program współpracy z organizacjami pozarządowymi

Zdjęcie do informacji

Minister energii Krzysztof Tchórzewski 20 lipca 2017 r. podpisał opracowany w ME program współpracy z organizacjami pozarządowymi. Celem programu jest stworzenie ram dla sprawnej i efektywnej współpracy, umożliwiające aktywny udział strony społecznej w tworzeniu rozwiązań w sferze zadań publicznych z zakresu działalności Ministerstwa Energii.

„Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2017 – 2018” określa zasady i możliwe formy współpracy ministerstwa z organizacjami pozarządowymi.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią Programu i do współpracy.

Treści publikowane w portalu dostępne są na warunkach określonych w licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0, z wyjątkiem przypadków gdy zastrzeżono inaczej.
ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa, email: me@me.gov.pl