Przejdź do treści

Materiały z konferencji pn."Klastry energii w Polsce oraz możliwości ich finansowania w ramach POIiŚ 2014-2020 - sektor energetyka

Samochód elektryczny udostępniony na czas konferencji przez Zgorzelecki Klaster Rozwoju OZE i Efektywności Energetycznej.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w Konferencji,  za ciekawe dyskusje i wymianę doświadczeń. Składamy serdeczne podziękowania naszym prelegentom – ekspertom, którzy poprowadzili dostępne poniżej prezentacje:

 

 

Prezentacja Wiceministra A.Piotrowskiego

Prezentacja Przedstawiciela DG ds. Energii KE

Prezentacja Dyrektora A. Kaźmierskiego

Prezentacja Słupskiego Klastra Bioenergetycznego

Prezentacja Klastra Energii Wirtualna Zielona Elektrownia Ochotnica

Prezentacja Zgorzeleckiego Klastra Rozwoju OZE i Efektywności Energetycznej

Prezentacja Przedstawiciela DG ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej KE

Prezentacja Dyrektora J. Orlińskiego

Prezentacja Dyrektor A.Michalskiej

Prezentacja Przedstawiciela NFOŚiGW w Warszawie

Prezentacja Dyrektora M. Ptaszyńskiego

Publikacja Klastry Energii

 

Wkrótce na stronie dostępne będą  relacje video z konferencji.

Treści publikowane w portalu dostępne są na warunkach określonych w licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0, z wyjątkiem przypadków gdy zastrzeżono inaczej.
ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa, email: me@me.gov.pl