Przejdź do treści

Minister Tchórzewski: Klastry energii to nadzieja dla rozwoju energetyki odnawialnej

Minister Krzysztof Tchórzewski.

- Chcemy, aby klastry stanowiły mechanizm stabilizacji udziału odnawialnych źródeł energii (OZE) w systemie energetycznym. W tym roku w ramach PO IiŚ przeznaczymy na ten cel 500 mln zł – powiedział minister Krzysztof Tchórzewski 30 czerwca 2017 r., otwierając konferencję pn. „Klastry energii w Polsce oraz możliwości ich finansowania w ramach POIiŚ 2014-2020 – sektor energetyka”.

Szef resortu energii podkreślił, że przedstawiona przez ME koncepcja rozwoju klastrów energii spotkała się z zainteresowaniem Komisji Europejskiej (KE). –  Zaproponowane przez nas podejście powoduje, że część OZE może być traktowana podobnie jak konwencjonalne źródła w zakresie zabezpieczenia rynku mocy -  powiedział. Podkreślił, że ten temat wywołał również zaciekawienie w Polskich Sieciach Elektroenergetycznych (PSE) - operatora systemu przesyłowego. - Według pierwszych szacunków PSE, klastry mogłyby zabezpieczyć moce idące w gigawaty – mówił minister.

Minister Tchórzewski przypomniał również, że na wsparcie klastrów w obszarze inwestycji w odnawialne źródła energii, w tym w technologie wysokosprawnej kogeneracji, ME przeznaczy w tym roku 500 mln zł. Podkreślił, że już za miesiąc przedsiębiorcy realizujący projekty w ramach klastrów energii, będą mogli wystąpić o środki do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) na inwestycje w instalacje OZE.

Wiceminister energii Andrzej Piotrowski zwrócił z kolei uwagę, że rozwój klastrów energii ma się opierać na – dziś niewykorzystanych - zasobach lokalnych. Zdaniem podsekretarza stanu w ME ma to być szansa na rozwój – również gospodarczy – regionów mniej zurbanizowanych. - Mamy nadzieję, że rozwój klastrów przyczyni się do wykorzystania potencjału przedsiębiorczości i dostępnych surowców, a także ułatwi wdrażanie najnowszych technologii, czy nowych modeli biznesowych na poziomie lokalnym – zaznaczał Piotrowski.  

Wiceminister zauważył również, że klastry powinny rozwijać się jako integralny element systemu elektroenergetycznego kraju. – Poszczególne klastry mogą się rozwijać na wiele różnych sposobów - czy to przez współpracę z operatorem sieci dystrybucyjnej (OSD), przejęcie części jego obowiązków, czy nawet budowę własnej sieci – podkreślał.

O tym, że dla przyszłości klastrów energii najważniejsze będzie to, w jaki sposób wpiszą się one w funkcjonowanie systemu elektroenergetycznego w Polsce, przekonywał również – uczestniczący w jednym z paneli dyskusyjnych - szef Urzędu Regulacji Energetyki (URE) Maciej Bando. Szef URE zaznaczył, że energetyka rozproszona - do której zaliczył też model klastrów – ma olbrzymi potencjał.

Z kolei przedstawiciel Dyrekcji Generalnej ds. Energii KE Maciej Ciszewski mówił, że Komisja ciągle o klastrach dyskutuje i odnosi się do nich pozytywnie. Zaznaczył, że KE widzi wiele korzyści rozwoju takiego modelu, z aktywizacją lokalnych społeczności energetycznych na czele.

***

Konferencja zorganizowana przez Ministerstwo Energii odbyła się 30 czerwca 2017 r. w Warszawie. Wzięli w niej udział przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, świata nauki oraz przedsiębiorcy zainteresowani klastrami energii. Materiały z konferencji są umieszczone na stronie internetowej ME.

Materiały filmowe:

 

 

Więcej informacji na temat rozwoju klastrów energii.

Więcej zdjęć z wydarzenia.

Treści publikowane w portalu dostępne są na warunkach określonych w licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0, z wyjątkiem przypadków gdy zastrzeżono inaczej.
ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa, email: me@me.gov.pl