Przejdź do treści

Konferencja pn. "Klastry energii w Polsce oraz możliwości ich finansowania w ramach POIiŚ 2014-2020 – sektor energetyka"

Miniatura zdjęcia

W dniu 30 czerwca 2017 r. Ministerstwo Energii organizuje Konferencję pn. Klastry energii w Polsce oraz możliwości ich finansowania w ramach POIiŚ 2014-2020 – sektor energetyka. Konferencja odbędzie się w hotelu Radisson Blu Sobieski Plac Zawiszy 1 w Warszawie. Konferencja została objęta patronatem honorowym przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce.

Zaproponowana przez Ministra Energii koncepcja klastrów energii spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom środowisk, które widzą potencjał w klastrach energii, postanowiliśmy zorganizować już drugą z kolei konferencję poświęconą  klastrom.  Będzie ona punktem wyjścia do szerokiej dyskusji środowisk zainteresowanych tą formą energetyki rozproszonej.

Konferencja będzie doskonałą okazją do wymiany wiedzy i opinii, które przyczynią się do budowania korzystnych rozwiązań w dziedzinie lokalnego bezpieczeństwa i systemu energetycznego w Polsce.

W programie konferencji przewiduje się udział przedstawicieli Komisji Europejskiej, Ministerstwa Rozwoju, Urzędu Regulacji Energetyki, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, urzędów marszałkowskich, administracji samorządowej, klastrów energii, kluczowych przedsiębiorstw sektora energetycznego, uczelni wyższych oraz beneficjentów funduszy europejskich.

Konferencja ma charakter zamknięty. Ze względu na duże zainteresowanie konferencją i ograniczoną ilość miejsc,  zgłoszenia poprzez rejestrację on-line zostały zakończone.

W razie pytań prosimy o kontakt: agnieszka.napiorkowska@me.gov.pl

Logo Komisji Europejskiej

Treści publikowane w portalu dostępne są na warunkach określonych w licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0, z wyjątkiem przypadków gdy zastrzeżono inaczej.
ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa, email: me@me.gov.pl