Przejdź do treści

Dofinansowanie dla inteligentnych sieci elektroenergetycznych

Minister energii Krzysztof Tchórzewski

- Celem podpisanych dzisiaj umów jest wsparcie budowy inteligentnych sieci elektroenergetycznych oraz ograniczenie strat sieciowych i zmniejszenie emisyjności gospodarki – powiedział minister energii Krzysztof Tchórzewski podczas podpisania pierwszych pięciu dokumentów na dofinansowanie budowy i modernizacji inteligentnych sieci elektroenergetycznych przez Enea Operator i Tauron Dystrybucja. Spotkanie odbyło się 22 czerwca 2017 r. w Warszawie.  

W ramach podpisanych umów spółka Enea Operator otrzyma dofinansowanie w wysokości 11 mln zł. Środki pochodzą z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko poddziałania 1.4.1 Wsparcie budowy inteligentnych sieci elektroenergetycznych o charakterze pilotażowym i demonstracyjnym. Z pieniędzy tych zgodnie z projektem spółka zrealizuje nowe przejście przez Wisłę w ramach modernizacji linii zasilającej gminę Dąbrowa Chełmińska. Dokona również przebudowy linii energetycznych w województwach kujawsko-pomorskim i lubuskim.

Z kolei Tauron Dystrybucja pochodzące z dofinansowania 19 mln zł przeznaczy na projekty realizowane w województach łódzkim, śląskim i dolnośląskim. Chodzi o budowę i kompleksową modernizację wybranych elementów sieci średniego i niskiego napięcia (głównie linii kablowych i napowietrznych, stacji transformatorowych oraz złączy kablowych). 

Treści publikowane w portalu dostępne są na warunkach określonych w licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0, z wyjątkiem przypadków gdy zastrzeżono inaczej.
ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa, email: me@me.gov.pl