Przejdź do treści

Minister Tchórzewski w PGG: Ewentualne decyzje płacowe zostaną podjęte w wyniku wnikliwych analiz

Minister energii Krzysztof Tchórzewski.

- Jakiekolwiek decyzje związane z kwestiami płacowymi w Polskiej Grupie Górniczej będą podejmowane na podstawie kwartalnych analiz zespołu monitorującego sytuację spółki – podkreślił minister energii Krzysztof Tchórzewski po spotkaniu ze stroną społeczną Polskiej Grupy Górniczej. Spotkanie w którym udział wziął również wiceminister Grzegorz Tobiszowski odbyło się 13 czerwca 2017 r. w Katowicach.

W wyniku rozmów zaplanowano, że kolejne spotkanie zespołu monitorującego sytuację spółki  odbędzie się w lipcu, po podsumowaniu wyników PGG w drugim kwartale tego roku.  Zespół złożony będzie z pięciu przedstawicieli zarządu spółki i pięciu związkowców. – Zakładamy, że na bieżąco będzie podsumowywał i analizował działalność PGG w zakresie realizacji biznesplanu spółki, ale także podejmował ewentualne propozycje pewnych korekt, jeżeli one będą wynikały z bieżącej sytuacji spółki – dodał. Podkreślił także, że biorąc pod uwagę możliwość wystąpienia różnicy zdań między stroną społeczną a zarządem w spotkaniach raz na kwartał będzie uczestniczył minister Grzegorz Tobiszowski. – Cieszę się, że decyzje i rozwiązania dotyczące funkcjonowania PGG wypracowujemy wspólnie ze stroną społeczną i zarządem i są one wynikiem kompromisu – ocenił minister energii.

Podczas wtorkowego spotkania ze związkowcami omawiane były też plany inwestycyjne PGG, których wartość do końca przyszłego roku to ok. 3,5 mld zł.

Więcej informacji o funkcjonowaniu Polskiej Grupy Górniczej dostępnych jest na stronie internetowej spółki.

Treści publikowane w portalu dostępne są na warunkach określonych w licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0, z wyjątkiem przypadków gdy zastrzeżono inaczej.
ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa, email: me@me.gov.pl