Przejdź do treści

Decyzja KE w sprawie pomocy publicznej dla górnictwa

Decyzja KE w sprawie pomocy publicznej dla górnictwa

Komisja Europejska 18 listopada 2016 r. zaakceptowała program pomocowy dla sektora węgla kamiennego. Publikujemy roboczą wersję tłumaczenia decyzji KE

Akceptacja przez Komisję Europejską programu pomocowego była istotnym etapem restrukturyzacji polskiego górnictwa. Program obejmuje pomoc na pokrycie bieżących strat produkcyjnych kopalń oraz na pokrycie kosztów nadzwyczajnych w ramach zgłoszonego do KE wniosku notyfikacyjnego pn. Pomoc państwa dla sektora górnictwa węgla kamiennego w latach 2015 – 2018.

Oficjalna wersja angielska jest na stronie Komisji Europejskiej 

Robocza wersja tłumaczenia decyzji KE z 18 listopada 2016 r.

Treści publikowane w portalu dostępne są na warunkach określonych w licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0, z wyjątkiem przypadków gdy zastrzeżono inaczej.
ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa, email: me@me.gov.pl