Przejdź do treści

Konsultacje projektu rozporządzenia w sprawie kształtowania i kalkulacji taryf w obrocie paliwami gazowymi

Grafika przedstawiająca kurek gazu

Ministerstwo Energii 2 czerwca 2017 r. rozpoczęło uzgodnienia międzyresortowe i konsultacje publiczne projektu rozporządzenia Ministra Energii w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi. Uwagi do dokumentu można zgłaszać do 30 czerwca 2017 r.

Projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi dostępny jest na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

Uwagi do rozporządzenia można zgłaszać do 30 czerwca 2017 r. na adresy: magdalena.pienkowska@me.gov.pl lub lena.krysinska-wnuk@me.gov.pl.

Treści publikowane w portalu dostępne są na warunkach określonych w licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0, z wyjątkiem przypadków gdy zastrzeżono inaczej.
ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa, email: me@me.gov.pl