Przejdź do treści

Nowe zasady dywersyfikacji dostaw gazu z zagranicy

Nowe zasady dywersyfikacji dostaw gazu z zagranicy

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku na wniosek ministra energii dokonano nowelizacji tzw. rozporządzenia dywersyfikacyjnego Rady Ministrów. Weszło ono w życie 10 maja 2017 r.

Nowe przepisy ustanawiają jednoznaczne szczegółowe zasady dywersyfikacji dostaw gazu. Nowe rozporządzenie nie daje możliwości dowolnej jego interpretacji przez co zmniejsza ryzyko regulacyjne, co do jego stosowania, jak to miało miejsce w przypadku poprzedniego rozporządzenia. Przepisy zmniejszają także obciążenie regulacyjne nałożone na przedsiębiorstwa. Pozwoli to budować konkurencję na krajowym rynku dostaw.

Zgodnie z nowym rozporządzeniem jeszcze do 2022 r. udział gazu z jednego źródła będzie mógł wynosić maksymalnie 70 proc., ale już od 2023 r. spadnie on do 33 proc., co wymusi na dostawcach zapewnienie zrównoważonego portfela dostaw opartego na kilku źródłach.

Rozporządzenie precyzyjnie wskazuje, jakie dostawy gazu ziemnego do Polski podlegają dywersyfikacji. Dostawy wewnątrzwspólnotowe, niezależnie od sposobu wprowadzenia na terytorium Polski (a więc np. również poprzez rewers wirtualny), nie wymagają dywersyfikacji. Natomiast obowiązkiem tym objęta jest całość gazu importowanego, tj. pochodzącego spoza UE lub EFTA, w tym CNG i LNG. Z obowiązku dywersyfikacji wyłączony jest jedynie import LNG przez terminal LNG w Świnoujściu, ponieważ stanowi on jedno z najskuteczniejszych narzędzi dywersyfikacji dostaw sieciowych. Rozwiązanie takie stworzy dodatkowo warunki do pełnego wykorzystania zdolności terminala, dalej zwiększając dywersyfikację dostaw gazu do Polski.

Nowe przepisy określają także, co uznaje się za źródło gazu – port załadunku w przypadku LNG sprowadzanego do terminalu lub państwo, z którego gaz został wysłany w celu przywozu na terytorium Polski. Natomiast w odniesieniu do importu realizowanego gazociągami zasadą jest, że gaz wprowadzany do Polski przez kilka różnych punktów należy traktować łącznie jako jedno źródło, a nie jako kilka odrębnych.

Rozporządzenie weszło w życie na początku maja br. Uzupełnieniem jego przepisów są zasady przejściowe zawarte w ustawie z 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (art. 15 i 15a ustawy).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie minimalnego poziomu dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego z zagranicy

Ustawa z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw

Ustawa z dnia 30 listopada 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw

Treści publikowane w portalu dostępne są na warunkach określonych w licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0, z wyjątkiem przypadków gdy zastrzeżono inaczej.
ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa, email: me@me.gov.pl