Przejdź do treści

Wiceminister Kurtyka na otwarciu Międzynarodowego Centrum Doskonałości w zakresie wykorzystania metanu z kopalń węgla

wiceminister energii Michał Kurtyka

- To ważny dzień dla polskiej energetyki i polskiego gazownictwa. Wykorzystanie na szeroką skalę metanu towarzyszącego złożom węgla może przyczynić się do ochrony klimatu oraz dać Polsce dodatkowe 1-2 mld m3 gazu – powiedział wiceminister energii Michał Kurtyka podczas otwarcia Międzynarodowego Centrum Doskonałości w zakresie wykorzystania metanu z kopalń węgla. Wydarzenie odbyło się 8 czerwca 2017 r. w Katowicach.

- Liczę, że Centrum włączy się w działania służące upowszechnianiu najlepszych praktyk związanych ze zmniejszaniem emisji metanu do atmosfery oraz jego gospodarczego wykorzystania, tak by było to ekonomicznie uzasadnione i akceptowalne społecznie – powiedział wiceminister Kurtyka. - Otwieramy dziś perspektywę badawczą, ale z czasem będzie możliwa również komercyjna produkcja metanu ze złóż węgla w Polsce - dodał. Podkreślił także, że gromadzone w centrum informacje i doświadczenia przełożą się wprost na poprawę bezpieczeństwa.

***

Międzynarodowe Centrum Doskonałości w zakresie metanu z kopalń węgla (ICE-CMM) to pierwsze takie centrum na świecie. Instytucja została założona przez Główny Instytut Górnictwa w Katowicach, Państwowy Instytut Geologiczny, Instytut Nafty oraz Gazu i Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo. Jednostka będzie funkcjonować non-profit, pod auspicjami Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ (UNECE). Jej założenia to rozwój technologii odzyskiwania i wykorzystywania metanu z kopalń oraz ograniczenie emisji metanu i śladu węglowego w górnictwie, co przełoży się na zwiększenie efektywności górniczej i bezpieczeństwa górników.

Treści publikowane w portalu dostępne są na warunkach określonych w licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0, z wyjątkiem przypadków gdy zastrzeżono inaczej.
ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa, email: me@me.gov.pl