Przejdź do treści

Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym nt. klastrów energii

Logo Unii Europejskiej

Konkurs fotograficzny pn. „Klastry energii, jako forma promowania energetyki rozproszonej w ramach POIiŚ 2014-2020  przeznaczony jest dla wszystkich osób zainteresowanych tematyką klastrów energii, a w szczególności przedstawicieli klastrów energii lub planujących stworzenie klastra. Jego celem jest promowanie rozwoju lokalnych inicjatyw wykorzystujących odnawialne źródła energii w formule klastra energii.

Prace zgłaszane na konkurs powinny spełniać następujące kryteria:

  1. przedstawiać projekty/inwestycje stanowiące elementy projektowanych/ planowanych/realizowanych w ramach klastrów energii;
  2. pokazywać wzajemne połączenia między poszczególnymi składnikami i uczestnikami klastra energii;
  3. uwzględniać pozytywny przekaz tematu;
  4. spełniać wymagania techniczne opisane w regulaminie konkursu.

Autorzy trzech najlepszych fotografii oraz dwóch wyróżnionych otrzymają statuetki, a ich fotografie zostaną zamieszczone w materiałach promujących ideę klastrów energii.

Prace można nadsyłać na adres: konkursfoto.energia@me.gov.pl do 19 czerwca 2017 r.

 

Załączniki:

1. Regulamin konkursu fotograficznego pn. „Klastry energii, jako forma promowania energetyki rozproszonej w ramach POIiŚ 2014-2020

2. Karta zgłoszeniowa

Treści publikowane w portalu dostępne są na warunkach określonych w licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0, z wyjątkiem przypadków gdy zastrzeżono inaczej.
ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa, email: me@me.gov.pl