Przejdź do treści

Minister Tchórzewski: Kierunki Rozwoju Innowacji Energetycznych to fundament wzmocnienia i rozwoju innowacji w polskiej energetyce

Minister energii Krzysztof Tchórzewski

- Sektor energii w Polsce i na świecie stoi dziś przed ogromnymi wyzwaniami. Kluczową rolę w jego rozwoju odegrają innowacyjne technologie i rozwiązania. Dlatego szukamy odmiennych od dotychczasowych modeli działania – powiedział minister energii Krzysztof Tchórzewski 16 maja 2017 r. podczas prezentacji przygotowanego przez ME dokumentu pt. „Kierunki Rozwoju Innowacji Energetycznych” (KRIE).

- Dzięki rozwiązaniom, które dziś przedstawiamy, chcemy wzmocnić konkurencyjność polskiej energetyki. Zamierzamy to osiągnąć m.in poprzez wykorzystanie rodzimych innowacji dla rozwoju przemysłowego, zmniejszenie jednostkowego zużycia energii i surowców oraz synergię w działaniu przedsiębiorstw, instytucji publicznych i nauki - ocenił szef ME.

- Naszym celem jest także zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw energetycznych, podniesienie bezpieczeństwa energetycznego Polski – podkreślał z kolei wiceminister Michał Kurtyka, który przedstawił dokument.

Zaznaczył, że celem zaprezentowanych rozwiązań jest pobudzenie innowacji i nakierowanie działań na kluczowe i najbardziej produktywne obszary sektora przy jednoczesnym zwiększeniu rodzimego potencjału technologicznego i przemysłowego.

Zdaniem wiceministra kryterium oceny podjęcia innowacji w energetyce powinna być możliwość uzyskania zaawansowanych technologicznie produktów i usług. Te z kolei gwarantują ciągłość procesu i wymuszają myślenie o innowacyjności jako o naturalnym i koniecznym elemencie zmian w sektorze.

Podsekretarz stanu w ME zauważył, że KRIE w sposób kompleksowy opisują optymalny model rozwoju innowacji w Polsce. – Myślimy o tym obszarze zarówno od strony technologii, procesów, źródeł i modeli finansowania jak i implementacji nowych rozwiązań. – mówił. - Dokument zawiera też listę wskaźników związanych z innowacjami i rozwojem nowych modeli biznesowych – dodał.

***

W oparciu o KRIE, ME zamierza kontynuować dialog z podmiotami sektora energii mający na celu zwiększenie ich zaangażowania w projekty z obszaru innowacji. Będzie także patronować współpracy z takimi organizacjami jak NCBiR, NFOŚiGW, PFR czy PARP wspierającymi rozwój badań, innowacji i wdrożenia będące efektem tych prac. Dokument z racji swojego nowatorskiego na skalę Polski charakteru i dynamiki zmian w obszarze, którego dotyczy będzie w miarę potrzeb poddawany okresowej ocenie i korekcie.

Prezentacja o Kierunkach Rozwoju Innowacji Energetycznych

Innowacje dla energetyki - Kierunki Rozwoju Innowacji Energetycznych

Treści publikowane w portalu dostępne są na warunkach określonych w licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0, z wyjątkiem przypadków gdy zastrzeżono inaczej.
ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa, email: me@me.gov.pl