Przejdź do treści

Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów zajmie się projektem ustawy o rynku mocy

Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów zajmie się projektem ustawy o rynku mocy

Minister Energii skierował projekt ustawy o rynku mocy pod obrady Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów. Uwzględnia on wnioski z analizy zgłoszonych uwag w konsultacjach społecznych i uzgodnieniach międzyresortowych.

Głównym celem przygotowywanych przepisów jest zapewnienie ciągłości i stabilności dostaw energii elektrycznej dla przemysłu i do wszystkich gospodarstw domowych. Rynek mocy stworzy efekt zachęty do podejmowania decyzji inwestycyjnych i modernizacyjnych w energetyce. To rozwiązanie będzie istotnym narzędziem dostosowywania sektora energetycznego do wyzwań przed jakim stanie on w najbliższym czasie, w tym konieczność sprostania wymogom środowiskowym wprowadzanym przez Unię Europejską. Nowe przepisy mają także wzmocnić bezpieczeństwo energetyczne Polski. 

Prace nad wprowadzeniem rynku mocy w Polsce trwają od początku 2016 r. Koncepcję funkcjonowania rynku mocy opisano w dokumencie pt. „Rozwiązania funkcjonalne rynku mocy”, opublikowanym na stronie internetowej Ministerstwa Energii w dniu 30 września 2016 r.

Projekt ustawy o rynku mocy

***

Obecnie funkcjonujący rynek energii elektrycznej jest rynkiem jednotowarowym, na którym produktem podlegającym transakcjom kupna-sprzedaży jest wytworzona przez elektrownie energia elektryczna. Po wprowadzeniu rynku mocy, czyli przejściu na rynek energii dwutowarowy, dodatkowym produktem podlegającymi tym transakcjom będzie moc dyspozycyjna. Zapewni to wystarczalność mocy w perspektywie średnio i długoterminowej. Pozostanie przy obecnie obowiązującym modelu może doprowadzić do występowania okresów braku dostarczania energii elektrycznej do odbiorców końcowych.

Treści publikowane w portalu dostępne są na warunkach określonych w licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0, z wyjątkiem przypadków gdy zastrzeżono inaczej.
ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa, email: me@me.gov.pl