Przejdź do treści

Przedłużamy rekrutację do II edycji programu stażowego ME „ENERGIA DLA PRZYSZŁOŚCI”

Rusza II edycja programu stażowego ME „ENERGIA DLA PRZYSZŁOŚCI”

Ze względu na duże zainteresowanie wydłużamy nabór do Programu Stażowego „Energia dla Przyszłości”, który prowadzimy wspólnie z PGE Polską Grupą Energetyczną S.A., Polskim Koncernem Naftowym ORLEN S.A. oraz Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem S.A. Czekamy na Wasze zgłoszenia do 6 czerwca 2017 r.

DO KOGO SKIEROWANY JEST PROGRAM STAŻOWY?

Do wszystkich, którzy spełniają poniższe wymogi formalne:

 • są studentami V roku studiów jednolitych lub III lub IV semestru studiów II stopnia stacjonarnych lub niestacjonarnych następujących uczelni:
 1. Politechnika Warszawska: Wydział Elektryczny, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa;
 2. Politechnika Wrocławska: Wydział Elektryczny, Wydział Mechaniczno-Energetyczny;
 3. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie: Wydział Energetyki i Paliw, Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej, Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu; Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki;
 4. Politechnika Łódzka: Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki, Wydział Mechaniczny;
 5. Politechnika Gdańska: Wydział Mechaniczny, Wydział Elektrotechniki i Automatyki;
 6. Politechnika Poznańska: Wydział Elektryczny, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania;
 7. Politechnika Śląska w Gliwicach: Wydział Elektryczny, Wydział Górnictwa i Geologii, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Wydział Mechaniczny Technologiczny;
 8. Politechnika Lubelska: Wydział Elektrotechniki i Informatyki, Wydział Inżynierii Środowiska;
 9. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie: Wydział Nowych Technologii i Chemii, Wydział Mechaniczny;

10. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie: Wydział Elektryczny, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki

lub są absolwentami jednego z powyższych wydziałów danej uczelni i od daty ukończenia nauki do dnia zgłoszenia się do Programu Stażowego nie upłynęło więcej niż 12 miesięcy;

 • nie ukończyły 27 roku życia;
 • posiadają znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2;
 • legitymują się średnią z ocen w ramach ostatniego roku studiów lub dwóch ostatnich ukończonych semestrów na poziomie nie niższym niż 4,0.

JAKIE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA SĄ NIEZBĘDNE W PROCESIE REKRUTACYJNYM?

 • CV;
 • list motywacyjny;
 • zaświadczenie z uczelni (wzór zaświadczenia stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu Programu Stażowego);
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

CO JEST PUNKTOWANE DODATKOWO?

 • udokumentowana odbyta praktyka/staż/wolontariat w instytucjach związanych z sektorem energetycznym;
 • udokumentowana znajomość drugiego języka obcego na poziomie co najmniej B2;
 • udokumentowana nauka na drugim kierunku studiów (kierunek ekonomiczny lub pokrewny).

JAK APLIKOWAĆ?

 • Wejdź na stronę internetową http://www.me.gov.pl/Staz+Energia+dla+Przyszlosci
 • Wypełnij formularz dostępny w zakładce Formularz aplikacyjny i wyślij na adres mailowy: staz.energiadlaprzyszlosci@me.gov.pl

DO KIEDY MOŻNA SKŁADAĆ APLIKACJE?

GDZIE BĘDZIE MOŻNA ODBYĆ STAŻE I ILU STUDENTÓW MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ?

 • Program będzie realizowany w Ministerstwie Energii oraz siedzibach spółek z Grup Kapitałowych każdego z Organizatorów stażu biorących udział w Programie na terenie całej Polski). W Programie może wziąć udział 30 stażystów

KIEDY ODBĘDZIE SIĘ STAŻ?

 • Termin odbywania stażu: październik 2017 – wrzesień 2018

ETAPY NABORU

 • ETAP I – ANALIZA DOKUMENTÓW KANDYDATÓW POD WZGLĘDEM WYMAGAŃ FORMALNYCH
 • ETAP II – TEST WIEDZY (z zakresu: energetyki, energii jądrowej, odnawialnych źródeł energii, sektora paliw ciekłych i gazowych oraz znajomości języka angielskiego)
 • ETAP III – ROZMOWA KWALIFIKACYJNA

***

CELE PROGRAMU STAŻOWEGO

 • budowanie zaplecza kadrowego dla polskiego sektora energetycznego poprzez pozyskanie najlepszych studentów wyższych uczelni zainteresowanych pracą w branży energetycznej;
 • zapoznanie stażystów ze specyfiką pracy w kluczowych spółkach energetycznych kraju i Ministerstwie Energii;
 • przygotowanie stażystów do pracy w sektorze energetycznym.

PROGRAM STAŻOWY „ENERGIA DLA PRZYSZŁOŚCI” został opracowany w taki sposób, aby każdy stażysta zdobył konkretne umiejętności i doświadczenie z zakresu interesujących go obszarów energetyki. Ma także pomóc zaplanować drogę swojego rozwoju zawodowego.

 

Szczegółowe informacje:

Program stażowy "Energia dla Przyszłości"

Formularz aplikacyjny

Zasady rekrutacji

Plakat programu stażowego

Treści publikowane w portalu dostępne są na warunkach określonych w licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0, z wyjątkiem przypadków gdy zastrzeżono inaczej.
ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa, email: me@me.gov.pl