Przejdź do treści

II Edukacyjne Forum Energetyki Jądrowej

II Edukacyjne Forum Energetyki Jądrowej

Budowa i przygotowanie kadr na potrzeby nowego sektora polskiej gospodarki, jakim jest energetyka jądrowa, oznacza rozpoczęcie kształcenia i szkoleń w zawodach, których w chwili obecnej w Polsce nie ma. Aby skoordynować wysiłki różnych krajowych instytucji i poznać doświadczenia innych krajów w tej kwestii, Ministerstwo Energii organizuje II Edukacyjne Forum Energetyki Jądrowej, które odbędzie się 25 kwietnia 2017 r. w ME.

Budowa elektrowni to nie tylko wybór technologii, modelu finansowania, ale również zapewnienie odpowiedniej kadry, która zapewni jej sprawne funkcjonowanie. To wskazuje na potrzebę odpowiedniej edukacji, zaczynając już na poziomie podstawowym i średnim, a kończąc na  kształceniu wyższym oraz specjalistycznych szkoleniach dla instytucji realizujących Program polskiej energetyki jądrowej (PPEJ).

Wysokie wymagania jakościowe stosowane w energetyce jądrowej oraz potrzeba restrykcyjnego stosowania się do wymagań, procedur, kodów, norm i regulacji, mających zapewnić bezpieczeństwo i niezawodność wymaga dyskusji i stworzenia odpowiednich ram regulacyjnych. Dlatego Ministerstwo Energii, chce być z jednej strony instytucją, z której wychodzą impulsy do niezbędnych zmian w systemie edukacji i szkoleń, a z drugiej strony swoistego rodzaju „platformą” umożliwiającą wymianę informacji dla tych wszystkich podmiotów, które aktywnie włączą się w proces przygotowania wysoko wykwalifikowanej kadry dla potrzeb polskiej elektrowni jądrowej.

Podczas konferencji (25.04.2017) zaprezentowane zostaną inicjatywy Komisji Europejskiej, Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) oraz rozwiązania Francji i Finlandii w obszarze edukacji i kształcenia wyższego związanego z  energetyką jądrową. Uczestnicy będą również dyskutować na temat „Jak kształcić kadry dla energetyki jądrowej?”. W konferencji udział wezmą m.in. przedstawiciele resortów edukacji oraz nauki i szkolnictwa wyższego, kuratorzy oświaty, wizytatorzy, dyrektorzy placówek doskonalenia nauczycieli, doradcy metodyczni, dyrektorzy szkół i nauczyciele oraz przedstawiciele nauki i szkolnictwa wyższego.

Ministerstwo Energii opracowało Ramowy plan  rozwoju zasobów ludzkich na potrzeby energetyki jądrowej, dzięki któremu możliwe będzie skoordynowanie wysiłków wszystkich interesariuszy PPEJ w zakresie rozwoju zasobów ludzkich. Resort zorganizował m.in. program kształcenia edukatorów (train the trainers) - we współpracy z francuskim CEA – oraz szkolenia dla 120 nauczycieli z województwa pomorskiego w zakresie nauczania o energii i energetyce jądrowej.

W 2016 r. Ministerstwo Energii przeprowadziło również ogólnopolskie badanie uczelni publicznych w zakresie kształcenia związanego z energetyką jądrową i medycyną nuklearną. Oferty kształcenia w tej dziedzinie lub plany ich wprowadzenia zaprezentowały 33 uczelnie publiczne nadzorowane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministra Zdrowia, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej. Wśród naukowców i nauczycieli akademickich mamy 119 edukatorów ds. energetyki jądrowej.

Zainteresowanych zapraszamy do śledzenia konferencji, która będzie transmitowana na żywo.

Program II Edukacyjne Forum Energetyki Jądrowej

III Polsko-Japońskie Seminarium Czystego Węgla (19.12.2017 r.) - formularz akredytacyjny dla mediów

* - pole obowiązkowe

Treści publikowane w portalu dostępne są na warunkach określonych w licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0, z wyjątkiem przypadków gdy zastrzeżono inaczej.
ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa, email: me@me.gov.pl