Przejdź do treści

Ministerstwo Energii rozwija współpracę międzynarodową w zakresie elektromobilności

Zdjęcie do informacji

- Chcemy aktywnie uczestniczyć w globalnej „rewolucji” związanej z rozwojem elektromobilności. Jestem przekonany, że współpraca między Polską i Chinami przyniesie obopólne korzyści – powiedział minister energii Krzysztof Tchórzewski podczas podpisania Memorandum o współpracy w dziedzinie elektromobilności. Spotkanie odbyło się 12 kwietnia 2017 r. w Warszawie.

- Podpisane dzisiaj Memorandum nadaje ramy współpracy pomiędzy naszymi krajami w tym obszarze. Dostrzegamy ogromny potencjał współpracy z firmami chińskimi zarówno z sektora motoryzacyjnego, jak i firmami produkującymi baterie, magazyny energii oraz z całym sektorem ICT obsługującym sektor motoryzacyjny – podkreślił.

Zdaniem ministra Tchórzewskiego polskie firmy już dzisiaj odnoszą sukcesy na polu elektromobilności. – Przykładem są polscy producenci autobusów, którym udało się stworzyć produkty z powodzeniem konkurujące na światowych rynkach – dodał.

Memorandum w imieniu Ministerstwa Energii podpisał minister energii Krzysztof Tchórzewski, w imieniu Ministerstwa Przemysłu i Technologii Informacyjnych Chin Miao Wei. Podpisane porozumienie stwarza podstawy do współpracy w obszarze elektromobilności m.in. wymiany informacji oraz doświadczeń, organizacji wizyt studyjnych, tworzenia platform współpracy pomiędzy firmami i instytutami badawczymi, ulepszania współpracy technologicznej obejmującej badania i rozwój. 

Treści publikowane w portalu dostępne są na warunkach określonych w licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0, z wyjątkiem przypadków gdy zastrzeżono inaczej.
Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, email: me@me.gov.pl