Przejdź do treści

Polskie kadry dla elektrowni jądrowej

Polskie kadry dla elektrowni jądrowej

Wszystkich zainteresowanych energetyką jądrową zapraszamy 25 kwietnia 2017 r.  do oglądania relacji live z organizowanego przez resort energii II Edukacyjnego Forum Energetyki Jądrowej. W spotkaniu weźmie udział wiceminister energii Andrzej Piotrowski.

Co będzie tematem przewodnim konferencji?

W trakcie konferencji zaprezentowane zostaną inicjatywy Komisji Europejskiej i Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej oraz rozwiązania Francji i Finlandii w obszarze edukacji i kształcenia wyższego związanego z  energetyką jądrową. Podczas spotkania odbędzie się także dyskusja dotycząca polskiej strategii efektywnego budowania kompetencji dla energetyki jądrowej.

Kto będzie uczył o energetyce jądrowej?

Budowa elektrowni jądrowej w Polsce wymaga odpowiedniego przygotowania przyszłych pracowników. Niezwykle istotne jest kształcenie w szkołach ponadgimnazjalnych i wyższych, a także doskonalenie kadry zatrudnionej w instytutach naukowych, przedsiębiorstwach oraz instytucjach realizujących zadania związane z rozwojem  energetyki jądrowej. 

W 2016 r. Departament Energii Jądrowej Ministerstwa Energii przeprowadził ogólnopolskie badanie uczelni publicznych w zakresie kształcenia związanego z energetyką jądrową i medycyną nuklearną. Oferty kształcenia w tej dziedzinie lub plany ich wprowadzenia zaprezentowały 33 uczelnie publiczne nadzorowane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministra Zdrowia, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej. Wśród naukowców i nauczycieli akademickich mamy 119 edukatorów ds. energetyki jądrowej, z czego 29 edukatorów to aktywna grupa pracowników szkół wyższych, mająca duże znaczenie w procesie planowania i realizacji ofert kształcenia akademickiego.

Kogo zaprosiliśmy do debaty?

Zaproszenia do udziału w konferencji zostały skierowane m.in. do rektorów i nauczycieli akademickich wybranych uczelni wyższych,  kuratorów oświaty i dyrektorów szkół oraz placówek doskonalenia nauczycieli.

Kiedy i gdzie będzie można śledzić przebieg konferencji?

  • 25 kwietnia 2017 r., godzina 10:00
  • Transmisja na żywo na stronie internetowej Ministerstwa Energii.
  • Szczegóły już wkrótce na naszej stronie – zachęcamy do śledzenia na www.me.gov.pl
***

Szeroko pojęty przemysł jądrowy tylko w UE zatrudnia ok. 470 tysięcy osób.Rozwój energetyki jądrowej w Polsce wpłynie na utworzenie tysięcy miejsc pracy, zarówno dla wysoko wykwalifikowanych specjalistów,  jak i popularnych zawodów (spawacz, mechanik, elektryk). To praca w głównych obiektach elektrowni, we współpracujących fabrykach czy biurach projektowych, w instytutach badawczych oraz urzędach dozoru jądrowego i technicznego, a także w instytucjach ochrony środowiska. Ze względu na tzw. efekty mnożnikowe całkowita liczba miejsc pracy utworzonych dzięki wdrożeniu energetyki jądrowej będzie odczuwalna w skali całej gospodarki.

Zgodnie z danymi Oxford Economics budowa jednej dwublokowej elektrowni jądrowej daje w warunkach amerykańskich 3,8 tys. bezpośrednich miejsc pracy oraz 5 tys. etatów w przemyśle kooperującym. Wliczając pośrednie miejsca pracy (tzw. efekty mnożnikowe) można oczekiwać 5 tys. etatów związanych z budową (mnożnik 0,33) oraz 11,8 tys. etatów w łańcuchu dostaw (mnożnik 1,37). Łącznie to prawie 17 tys. etatów. Wpływ indukowany (związany z wyższymi dochodami zatrudnionych pracowników) może zwiększyć tę liczbę nawet 2-krotnie. W polskich realiach te liczby mogą być jeszcze wyższe, ze względu na różnice w strukturze i wydajności naszej gospodarki.

Treści publikowane w portalu dostępne są na warunkach określonych w licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0, z wyjątkiem przypadków gdy zastrzeżono inaczej.
ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa, email: me@me.gov.pl