Przejdź do treści

Jak planować rozwój klastrów energii?

Zdjęcie do informacji

Zaproponowana przez Ministra Energii koncepcja klastrów energii spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem. Chcąc rozpocząć uporządkowaną i merytorycznie spójną debatę publiczną o kierunkach rozwoju, zleciliśmy przeprowadzenie niezależnej ekspertyzy dotyczącej koncepcji funkcjonowania klastrów energii. Będzie ona punktem wyjścia do szerokiej dyskusji środowisk zainteresowanych tą formą energetyki rozproszonej.

Zdaniem wiceministra Andrzeja Piotrowskiego po zapoznaniu się z dostarczoną ekspertyzą oczywista wydaje się potrzeba dalszej wymiany różnych doświadczeń, koncepcji i opinii w tym zakresie. – Mamy punkt wyjścia z katalogiem informacji i problemów, którego analiza może przyczynić się do wypracowania  efektywnego, ale i elastycznego modelu rozwoju klastrów energii w Polsce. Ze względu na pionierski charakter, nawet w skali EU, zamysłu klastrów energii, cenne będzie też świeże, odbiegające od dotychczasowej rutyny spojrzenie na wartości jakie może wypracowywać klaster energii   – komentuje wiceminister.

– „Konsultacje społeczne”, bo tak możemy nazwać przyjętą przez nas formę prezentacji ekspertyzy, będą odpowiedzią na liczne prośby o możliwość złożenia opinii i komentarzy do tego opracowania – dodaje. Jednocześnie podkreśla, że wszystkie przesłane materiały merytoryczne Ministerstwo opublikuje na swojej stronie.

Zachęcamy do zapoznania się z ekspertyzą i aktywnego włączenia w udoskonalanie koncepcji. Na Państwa uwagi i opinie, nawet jeśli obejmą tylko wybrane aspekty klastrów energii, czekamy do 30 marca 2017 r.

Koreferaty można składać za pomocą formularza.

***

Materiał przygotowało konsorcjum firm:  Krajową Agencję Poszanowania Energii S.A. (lider konsorcjum), WiseEuropa-Fundację Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych i Europejskich oraz ATMOTERM S.A., przy udziale Krajowego Instytutu Energetyki Rozproszonej.  

Treści publikowane w portalu dostępne są na warunkach określonych w licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0, z wyjątkiem przypadków gdy zastrzeżono inaczej.
ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa, email: me@me.gov.pl