Przejdź do treści

Wiceminister Piotrowski: Polska energetyka potrzebuje nowoczesnych rozwiązań

Zdjęcie do informacji

Enea Operator uruchomiła w Poznaniu najnowszą i najnowocześniejszą Centralną Dyspozycję Mocy, która będzie zarządzać siecią wysokiego napięcia w północno-zachodniej Polsce. W oficjalnym otwarciu inwestycji 8 marca 2017 r. wziął udział wiceminister energii Andrzej Piotrowski.

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Energii podkreślił, że Centralna Dyspozycja Mocy (CDM) Enea Operator to inwestycja ważna z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego Polski. - Obiekt jest kluczowy ze względu na możliwość zarządzania z jednego miejsca siecią wysokiego napięcia w północno–zachodniej Polsce – powiedział.  –  W CDM zostały zastosowane zaawansowane technologie, w szczególności teleinformatyczna, która umożliwi zdalne prowadzenie ruchu. To również nowe miejsca pracy dla wysoko wykwalifikowanej kadry – dodał.

Wiceminister Piotrowski zaznaczył, że Centralna Dyspozycja Mocy pozwoli sprostać wyzwaniom przed jakim stanie w najbliższych latach energetyka. - Potrzebuje ona bowiem nowoczesnych technologii, innowacyjnych rozwiązań, a przede wszystkim inwestycji  – ocenił wiceminister. Podkreślił także, że obiekt zapewni dyspozycyjność mocy i umożliwi jej bilansowanie na poziomie lokalnym. Będzie to nie tylko baza do zapewnienia nieprzerwanych dostaw energii, ale też droga do rozwoju energetyki rozproszonej, w szczególności klastrów energii.

***

Centralna Dyspozycja Mocy (CDM) to jedna z najnowszych i najbardziej zaawansowanych technologicznie inwestycji Enei Operator. Należąca do firmy sieć wysokiego napięcia będzie sterowana z jednego miejsca. Taka organizacja służb ruchu umożliwi elastyczne, szybkie i kompleksowe reagowanie na zdarzenia występujące w całej sieci wysokiego napięcia 110 kV należącej do Enei Operator. Inwestycja przyczyni się do zapewnienia ciągłości dostaw energii elektrycznej klientom. Zastosowane w CDM systemy informatyczne oparte są na polskich rozwiązaniach.

Treści publikowane w portalu dostępne są na warunkach określonych w licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0, z wyjątkiem przypadków gdy zastrzeżono inaczej.
ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa, email: me@me.gov.pl