Przejdź do treści

Wiceminister Piotrowski: Dobre rozwiązania możemy wypracować tylko wspólnie

Wiceminister Andrzej Piotrowski.

Zastosowanie technologii informatycznych w sektorach, których kierunki rozwoju są powiązane z polityką państwa – m.in. w energetyce - to główny temat dyskusji  uczestników drugiego dnia zorganizowanej przez Computerworld konferencji Państwo 2.0.  W debacie w środę 3 marca 2017 r. udział wziął wiceminister energii  Andrzej Piotrowski.

Wiceminister Piotrowski mówił m.in. o światowych trendach w energetyce i roli Odnawialnych Źródeł Energii oraz energii atomowej w kształtowaniu miksu energetycznego Polski.

Podkreślał także, że coraz większą rolę w polityce państwa w tym zakresie będzie odgrywała energetyka rozproszona – Myśląc o przyszłości sektora musimy patrzeć na nasze zasoby lokalnie. Ich właściwe wykorzystanie jest bardzo istotne dla rozwoju regionów – ocenił. - Temu m.in ma służyć wspierany przez nas rozwój klastrów energii – dodał.

Podkreślił także rolę współpracy administracji, firm i strony społecznej w wypracowywaniu skutecznych rozwiązań dla wyzwań przed jakim staje w tej chwili polski sektor wytwarzania energii.   

Treści publikowane w portalu dostępne są na warunkach określonych w licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0, z wyjątkiem przypadków gdy zastrzeżono inaczej.
ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa, email: me@me.gov.pl