Przejdź do treści

Konkurs na najlepszy scenariusz zajęć lekcyjnych lub pozalekcyjnych pn.: „Wiem, jak uczyć o energii jądrowej”

atom

Ministerstwo Energii zaprasza nauczycieli szkół ponadpodstawowych oraz doradców metodycznych z placówek doskonalenia nauczycieli do udziału w ogólnopolskim konkursie na najlepszy scenariusz zajęć lekcyjnych lub pozalekcyjnych pn. „Wiem, jak uczyć o energii jądrowej”.

Zadaniem uczestnika konkursu jest opracowanie scenariusza zajęć lekcyjnych lub pozalekcyjnych, dotyczącego tematyki związanej z energią jądrową,  z przeznaczeniem do wykorzystywania przez innych nauczycieli do prowadzenia zajęć w szkołach ponadpodstawowych.

Celem konkursu jest:

 

  • wyłonienie najbardziej aktywnych nauczycieli w dziedzinie związanej z energią jądrową oraz wsparcie ich kompetencji i zainteresowań zawodowych;
  • upowszechnienie opracowanych scenariuszy jako formy doskonalenia warsztatu merytoryczno-metodycznego nauczycieli przedmiotów ścisłych i przyrodniczych w zakresie realizacji treści nauczania dotyczących energii jądrowej.  

 

Harmonogram konkursu

 

Ogłoszenie konkursu 1 lutego 2017 r.
Zgłoszenia prac konkursowych

od 6 lutego 2017 r.

do 27 lutego 2017 r.

Ogłoszenie wyników konkursu 14 marca 2017 r.

Pytania dotyczące konkursu należy kierować do Mirosławy Partyki, tel. 22 693 45 03, e-mail: miroslawa.partyka@me.gov.pl

 

Załączniki:

1. Regulamin konkursu

2. Formularz zgłoszenia

3. Oświadczenie

Treści publikowane w portalu dostępne są na warunkach określonych w licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0, z wyjątkiem przypadków gdy zastrzeżono inaczej.
ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa, email: me@me.gov.pl